Terület, helyiségek

Római Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40.– kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Római Strandfürdő (1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u.2) területén található mintegy 29 m2-es helyiségére kialakítandó büfé vendéglátó egységére. A bérleti szerződést Felek a 2017-2021. évi strandszezonra 5 éves határozott időtartamra vonatkozóan kötik. Második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni. A pályázati dokumentáció átvehető:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128 III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. május 17.- 2017. június 6-ig, minden munkanap 10:00-13:00 között. A pályázatok benyújtásának határideje:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. június 6. 13:00 óráig.

A Bérbeadás fontosabb feltételei:

 • Ajánlatkérő a területet az alábbi állapotban adja át a Bérlőnek: A meghirdetett helyiség üresen kerül átadásra, a helyiség felmérésére helyszínbejáráskor lehetőséget biztosítunk, a helyi munkatársak bevonásával, akiktől a helyiség műszaki állapotáról érdeklődhetnek. 
 • Ajánlattevő kötelezettsége, a konyhai kis és nagygépek, berendezési tárgyak és a működéshez szükséges engedélyek, és egyéb eszközök beszerzése és a helyszínre szállítása.
 • Minimális bérleti díj ajánlat nettó  830 000 Ft + Áfa/strandszezon. A bérleti díjat és a biztosítékot az Ajánlatkérő által kiállított számla ellenében egy összegben, a bérleti szerződés mintában foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni melyről a Felek az eljárás tárgyalásán döntenek.
 • A közüzemi díjakat az Ajánlattevő fizeti. A bérleti szerződésben rögzítettek szerint.

Rudas Gyógyfürdő és Uszoda

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében bérleti jogot biztosít a vagyonkezelésében  lévő, Rudas Gyógyfürdő és Uszoda (1013 Budapest, Döbrentei tér 9., hrsz. 5539) déli épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 450 m2-es vendéglátó egységére (étterem, bár, vendég-kiszolgáló területek, raktár, konyhai előkészítő területek). A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán 2017. év május 17. napjától június hó 8. napjáig munkanaponként 10.00 és 13.00 óra között. A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. év június hó 8. napján 13.00 óráig. A pályázati dokumentáció és mellékleteinek díja 100.000 Ft, azaz százezer forint. A fizetés feltétele és módja: a dokumentáció árának befizetése átutalással teljesíthető az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11713005-20352457 számú számlájára. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő „Rudas Étterem és Bár”. A befizetés igazolható az átutalás teljesítését igazoló, pénzintézeti vagy Ajánlattevői bélyegző lenyomattal és aláírással ellátott, terhelési értesítő eredeti, illetve másolati példányával.

A Bérbeadás fontosabb feltételei:

 • A Bérbeadó a területet a jelen pályázati felhíváshoz csatolt helyiséglista alapján, helyszíni megtekintést követően adja át a Bérlőnek.
 • Minimális bérleti díj ajánlat: 1.111.111 Ft + Áfa/hó.

Paskál Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévőPaskál Strandfürdő(1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) területén található mintegy 8 m2-es területére, kávés kocsi, kávés „piaggio” kitelepülés tevékenysége céljára, 2017. évi strandszezon végéig tartó, határozott időtartamravonatkozóan. Második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. április 24-tól 2017. május 15-ig, mindennap munkanap 10:00-13:00 között.  A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. május 15. 13:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

Ajánlatkérő a területet az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

 • A szabad terület üresen kerül átadásra.
 • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá a mobil építmény beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.

Ajánlatkérő tervezete szerint 2017. évben „pilot projektként” bevezetésre kerül új készpénzmentes fizetési rendszer a Paskál strandon. Eszerint Ajánlatkérő a 2017-es évre vonatkozóan, illetve jelen pályázati felhívás alapján, bevételarányos elszámolásra kér ajánlatot, az alábbiak szerint:

 • Minimális jutalék ajánlat: nettó forgalom utáni min. 12% + ÁFA/hó.

Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti az átalánydíjat az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.


Pünkösdfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Pünkösdfürdői Strandfürdő (1039 Budapest, Királyok útja 272.) területén található mintegy 6 m2-es helyiségére, kézműves fagylalt árusításának tevékenysége céljára, a 2017. évi strandszezon végéig tartó, határozott időtartamravonatkozóan. Második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. április 20–tól 2017. május 15-ig, mindennap 10:00-13:00 között. A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. május 15. 13:00 óráig

A bérbeadás fontosabb feltételei:                                                

1. Ajánlatkérő az egységet az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

 • Az egység üresen kerül átadásra.
 • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá az egységben a bútorok, berendezési tárgyak, szerelvények felszerelése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.

2. Ajánlatkérő az egység üzemeltetését a 2017. évi strandszezon végéig tartó határozott időtartamra vonatkozóan hirdeti meg.

3. Minimális bérleti díj ajánlat nettó 270.000 Ft + ÁFA/strandszezon. A nyertes Ajánlattevő bérleti díj fizetési kötelezettségét a bérleti szerződés minta szerint teljesíti.

4. Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.


Csillaghegyi Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Csillaghegyi Strandfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6.) területén található mintegy mindösszesen 8 m2-es helyiségére, kitelepülés formában történő, koktélos pult elhelyezésére, a 2017. évi strandszezon végéig tartó, határozott időtartamra vonatkozóan. A második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128., Kiscelli irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. április 18–tól 2017. május 8-ig, mindennap 10:00-13:00 között. A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. május 8. 13:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

1. Ajánlatkérő az egységet az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

 • Az egység üresen kerül átadásra.
 • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá az egységben a bútorok, berendezési tárgyak, szerelvények felszerelése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.

2. Ajánlatkérő az egység üzemeltetését a 2017. évi strandszezon végéig tartó határozott időtartamra vonatkozóan hirdeti meg.

3. Minimális bérleti díj ajánlat nettó 150.000 Ft + ÁFA/strandszezon. A nyertes Ajánlattevő bérleti díj fizetési kötelezettségét a bérleti szerződés minta szerint teljesíti.

4. Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.


Palatinus Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget) területén található mintegy 8 m2-es területére, kávés kocsi, kávés „piaggio” kitelepülés tevékenysége céljára. Ajánlatkérő 2017. évi strandszezon végéig tartó, határozott időtartamravonatkozóan hirdeti meg.  A második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni. A pályázati dokumentáció átvehető: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. április 18-tól 2017. május 8-ig, mindennap munkanap 10:00-13:00 között. A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. május 8. 13:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

Ajánlatkérő a területet az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

 • A szabad terület üresen kerül átadásra.
 • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá a mobil építmény beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.
 • Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját, valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.

Minimális bérleti díj ajánlat nettó 500.000 Ft + Áfa/strandszezon/szabad terület. A nyertes Ajánlattevő bérleti díj fizetési kötelezettségét a bérleti szerződés minta szerint teljesíti.


Paskál Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében bérleti jogot biztosít a üzemeltetésében lévő Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) újonnan kialakításra kerülő strandon található épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 116 m2-es kialakítandó meleg konyhás étterem vendéglátó egységére 2022. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. központi épületében az Értékesítési Osztályon (1034 Budapest, Bécsi út 126-128.) 2017. év március 31-tól 2017. április 28-ig munkanapokon 9 és 12 óra között. A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. központi épületében az Értékesítési Osztályon személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. év április 28. napján 12:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

Ajánlatkérő az egységet az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

 • Az egység jelen pályázati kiíráshoz csatolt műszaki leírás szerint, üresen kerül átadásra.
 • Az Ajánlatkérő kizárólag a műszaki leírás szerinti és abban leírtaknak megfelelő munkálatokat végzi el, jelen pályázathoz csatolt konyhatechnológiai terv figyelembe vételével.
 • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá az egységben a bútorok, berendezési tárgyak, szerelvények felszerelése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.
 • Az egység téliesítésre kerül, így háttérkonyhaként egész évben üzemeltethető.

Minimális jutalék ajánlat strandszezonra: nettó forgalom utáni min. 10% + ÁFA/hó
Minimális fix bérleti díj ajánlat strandszezonon kívül: min. 160.000 Ft + ÁFA/hó

Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját, karbantartási díjat (légtechnika, zsírfogó) az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.


Paskál Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében bérleti jogot biztosít a üzemeltetésében lévő Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) újonnan kialakításra kerülő strandon található épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 88 m2-es kialakítandó büfé vendéglátó egységére 2017-2022. évi strandszezonra határozott időtartamra. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. központi épületében az Értékesítési Osztályon (Kiscelli Irodaház: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. III. emelet) 2017. év március 14-tól 2017. április 28-ig munkanapokon 9 és 12 óra között. Pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. központi épületében az Értékesítési Osztályon (Kiscelii Irodaház: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. év április 28. napján 12:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

Ajánlatkérő az egységet az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

 • Az egység jelen pályázati kiíráshoz csatolt műszaki leírás szerint, üresen kerül átadásra.
 • Az Ajánlatkérő kizárólag a műszaki leírás szerinti és abban leírtaknak megfelelő munkálatokat végzi el, jelen pályázathoz csatolt konyhatechnológiai terv figyelembe vételével.
 • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá az egységben a bútorok, berendezési tárgyak, szerelvények felszerelése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.

Ajánlatkérő tervezete szerint 2017. évben „pilot projektként” bevezetésre kerül új készpénzmentes fizetési rendszer a Paskál strandon. Eszerint Ajánlatkérő a 2017-es évre vonatkozóan, illetve jelen pályázati felhívás alapján, bevételarányos elszámolásra kér ajánlatot, az alábbiak szerint:
Minimális jutalék ajánlat: nettó forgalom utáni min. 10% + ÁFA/hó.

Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a bérleti szerződés szerint.


Eredményhirdetések

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 57,1 nm, „Büfé I” elnevezésű üres helyiséget vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és SCUD INVEST Kft. (1037 Budapest, Kunigunda u. 52.) 2017. március 27. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 64,8 nm, „Palatinus Étterem” elnevezésű üres helyiséget vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Linijoe777 Kft. (1151 Budapest, Benkő István u. 85.) 2017. április 10. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 2db egyenként 35,4 nm, „Palatinus büé VI-VII” elnevezésű üres helyiségeket vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Grabowsky Bau Kft. (2360 Gyál, Kossuth Lajos i. 6.) 2017. március 27. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 26,6 nm, „Palatinus strandcikk” elnevezésű üres helyiséget strandcikk árusítás tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Royal Gusto Kft. (1202 Budapest, Perczel Mór u. 16.) 2017. április 3. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 2db egyenként  35,4 nm, „Palatinus IV-V” elnevezésű üres helyiségeket vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és SCUD INVEST Kft. (1037 Budapest, Kunigunda u. 52.) 2017. április 3. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 34,1 nm, „Palatinus koktélterasz” elnevezésű üres helyiséget vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és G+D Art Kft. (1205 Budapest, Bádogos u. 26.) 2017. április 3. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 28,8 nm, „Palatinus cukrászda” elnevezésű üres helyiséget vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Focaccia Kft. (1077 Budapest, Izabella u. 33. 2/3.) 2017. április 3. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Széchenyi Gyógyfürdő (XIV. kerület, Állatkerti krt. 9-11. Hrsz: 29.732/1) területén elhelyezkedő 3 db egyenként 16,32 nm, „F-189/190/191” elnevezésű üres helyiségeket fürdéshez kapcsolódó tevékenységek céljára, 5 évre terjedő időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Kirakat Bisztró Kft. (1056 Budapest, Váci u. 70. fsz. 2.) 2017. április 14. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó ( 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) újonnan kialakításra kerülő épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 19,49 m2-es kialakítandó vendéglátó egységét („büfé”), és egy mintegy 20-25 m2–es termál medencénél lévő kialakítandó szezonálisan üzemeltethető vendéglátó egységét („drinkbár”) 5 éves határozott időtartamra. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó a Webvision Kft. (1161 Budapest, Regele János u. 14.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. május 30-án büfé, drinkbár vendéglátó egység üzemeltetése céljából megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő területén (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz.: 23.800/4) lévő 8-12 m2 szabad területet, kézműves fagylalt és üdítő árusításának tevékenységére, a 2016. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó a Boby Kft. (1052 Budapest, Károly körút 26/A.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. május 25-én megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Dagály Strandfürdő területén (1138 Budapest, Népfürdő u. 36. Hrsz.: 25.879) lévő 1 db 5 m2 alapterületű, Unilever Kft. tulajdonát képező Algida fagylalt pavilont, a 2016. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó Kocsis Ágnes Felícia egyéni vállalkozó (1192 Budapest, Pannónia út 42.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. május 2-án megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő területén (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz.: 23.800/4) lévő 2 db egyenként 5 m2alapterületű, Unilever Kft. tulajdonát képező Algida fagylalt pavilonokat, a 2016. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó az UNOMARKET Kft. (1194 Budapest, Rögös u. 24.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. április 24-én megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó ( 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda területéhez tartozó (1146 Budapest, Állatkerti krt. 11. Hrsz.: 29732) 54 m2 alapterületű helyiségét 3 éves határozott időre vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó a Kirakat-Bisztró Kft. (1056 Budapest, Váci u. 70. fszt. 2.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. április 13-án „sörfürdő” szolgáltatás üzemeltetése céljából megkötötték.

Munkatársaink

TevékenységNévTelefone-mail
terület, helyiség bérbeadása  Máthé Anikó+ 36 30 950 9826mathe.aniko@spabudapest.hu
Orbán Gábor+ 36 30 396 1180orban.gabor@spabudapest.hu
Papp Krisztina

+ 36 30 655 7731

papp.krisztina@spabudapest.hu
rendezvényhelyszínek értékesítése   Máthé Anikó + 36 30 950 9826mathe.aniko@spabudapest.hu
Tóth Éva+ 36 30 331 9021 rendezveny@spabudapest.hu
sávhasználat, sáv- és medencebérlés, táborozásHámori György+ 36 30 635 2557hamori.gyorgy@spabudapest.hu

 

Közlemények

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2013-09-16
Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy kedvezményes jegy vásárlása esetén a jogosultság igazolása k...

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2013-09-16 Bezárás

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy kedvezményes jegy vásárlása esetén a jogosultság igazolása kötelező. Azon fürdőinkben, amelyekben nyugdíjas belépő váltható, a kedvezményes jegyet a nyugdíjas igazolvány felmutatásával áll módunkban biztosítani.

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2012-10-02
Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy 2012. október 3-tól a társadalombiztosítás által támogatott ...

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2012-10-02 Bezárás

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy 2012. október 3-tól a társadalombiztosítás által támogatott 01 medencefürdő kezelés esetében a térítési díj előre történő befizetésének lehetősége megszűnik.

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2012-08-16
Örömmel értesítjük kedves Vendégeinket, hogy alábbi fürdőinkben elfogadjuk mindhárom bank (OTP, K&H,...

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2012-08-16 Bezárás

Örömmel értesítjük kedves Vendégeinket, hogy alábbi fürdőinkben elfogadjuk mindhárom bank (OTP, K&H, MKB) által kibocsátott SZÉP Kártyát: Csillaghegyi, Dagály, Dandár, Gellért, Lukács, Rudas és Széchenyi Fürdő. Fürdőinkben igénybe vehető szolgáltatások a rekreációs, szabadidős alszámláról fizethetőek.