Terület, helyiségek

Pünkösdfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40.– kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Pünkösdfürdői Strandfürdő (1039 Budapest, Királyok útja 272.) területén található 2 db mintegy 18 m2-es szabad területére, mobil építmény elhelyezésére vendéglátó egység üzemeltetésének (strandvendéglátás és lángos sütés) céljára, a 2017-2019. évi strandszezon végéig tartó, határozott időtartamravonatkozóan.  A második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. március 28–tól 2017. április 17-ig, mindennap 10:00-13:00 között. A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. április 17. 13:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

Ajánlatkérő az egységeket az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

 • A szabad területen jelen pályázati kiíráshoz csatolt műszaki leírás szerint, üresen kerülnek átadásra.
 • Szabad területeket külön-külön, illetve egyben is bérbe lehet venni.
 • Az Ajánlatkérő kizárólag a műszaki leírás szerinti és abban leírtaknak megfelelő munkálatokat végzi el.
 • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá a mobil építmények beszerzése, a bútorok, berendezési tárgyak, szerelvények felszerelése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.

Ajánlatkérő az egységek üzemeltetését a 2017-2019. évi strandszezon végéig tartó, határozott időtartamra vonatkozóan hirdeti meg.

Minimális bérleti díj ajánlat nettó 2.230.000 Ft + Áfa/strandszezon. A nyertes Ajánlattevő bérleti díj fizetési kötelezettségét a bérleti szerződés minta szerint teljesíti.

Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját, valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.


Lukács Gyógyfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40.– kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.) területén található mintegy 31 m2-es helyiségeire, valamint a Fürdő területén biztosított kettő, egyenként 13 m2-es helyiségére, vendéglátó egység üzemeltetésének céljára, 5 éves határozott időtartamravonatkozóan. A második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. március 28–től 2017. április 17.-ig, mindennap 10:00-13:00 között. A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. április 17. 13:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

Ajánlatkérő az egységet és a hozzá tartozó két helyiséget üres állapotban adja át a jelen pályázati kiírás mellékleteként átadott alaprajzok alapján. A csatolt géplista Ajánlatkérő elvárását tartalmazza, ugyanakkor a gépek beszerzése az Ajánlatkérő kötelezettsége.

Ajánlatkérő az egység üzemeltetését a bérleti szerződés aláírását követő 5 évre terjedő határozott időtartamra adja bérbe. 

Minimális bérleti díj ajánlat nettó 170.000 Ft+Áfa/hó. A nyertes Ajánlattevő bérleti díj fizetési kötelezettségét a bérleti szerződés minta szerint teljesíti.

Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.


Palatinus Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40.– kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget) területén található összesen mintegy 50,75 m2-es (33,45 m2-es ún. „szezonális büfé” és egy 17,3 m2-es egész évben nyitva tartó un. „állandó büfé” terület) „Palatinus központi büfé” elnevezésű vendéglátó egység üzemeltetésének céljára. A bérleti szerződést Felek a szerződés aláírásától 2022. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra vonatkozóan kötik. A második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni.  A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. március 24-től 2017. április 13-ig, minden munkanap 10:00-13:00 között. A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi Út 126-128. Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. április 13. 13:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:                                                                              

Ajánlatkérő az egységet az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

 • A büféegységek jelen pályázati kiíráshoz csatolt műszaki leírás szerint, üresen kerülnek átadásra. Az „állandó büfé” egységhez egy 4,45 m2-es raktár, 2,55 m2-es személyzeti mosdó illetve a „szezonális büfé” egységhez egy 1,5 m2-es raktár, és egy  2,4 m2-es mosdó tartozik.
 • A szezonális büfé strandszezonban üzemel, amely a beléptető rendszeren kívüli kiszolgálásra is alkalmas. 
 • A déli szárnyban lévő „állandó büfé” területe egész évben üzemel, amelynek a kialakítását a műszaki leírásban lévő feltételeknek megfelelően Bérlő végzi el, a kiszolgáló pult és a terület kialakítása a Bérlő feladata.
 • Az Ajánlatkérő kizárólag a műszaki leírás szerinti és abban leírtaknak megfelelő munkálatokat végzi el.
 • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá az egységben a bútorok, berendezési tárgyak, szerelvények (stb.) felszerelése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.

Minimális bérleti díj ajánlat a„szezonális büfé” esetében nettó 1.800.000 Ft + Áfa/strandszezon, az egész évben üzemelő „állandó büfé” esetében nettó 150.000 Ft + ÁFA/hó.


Paskál Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében bérleti jogot biztosít a üzemeltetésében lévő Paskál Strandfürdő(1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) újonnan kialakításra kerülő strandon található épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 114 m2-es kialakítandó meleg konyhás étterem vendéglátó egységére 2022. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. központi épületében az Értékesítési Osztályon (1034 Budapest, Bécsi út 126-128.) 2017. év március 31-tól 2017.április 20-ig munkanapokon 9 és 15 óra között. A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. központi épületében az Értékesítési Osztályon személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. év április 20. napján 13:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

Ajánlatkérő az egységet az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

 • Az egység jelen pályázati kiíráshoz csatolt műszaki leírás szerint, üresen kerül átadásra.
 • Az Ajánlatkérő kizárólag a műszaki leírás szerinti és abban leírtaknak megfelelő munkálatokat végzi el, jelen pályázathoz csatolt konyhatechnológiai terv figyelembe vételével.
 • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá az egységben a bútorok, berendezési tárgyak, szerelvények felszerelése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.
 • Az egység téliesítésre kerül, így háttérkonyhaként egész évben üzemeltethető.

Minimális bérleti díj ajánlat nettó 6.843.181 Ft + Áfa/év.

Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját, karbantartási díjat (légtechnika, zsírfogó) az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.


Pünkösdfürdői Strand

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Pünkösdfürdői Strandfürdő (1039 Budapest, Királyok útja 272.) területén található mintegy 6 m2-es helyiségére, kézműves fagylalt árusításának tevékenysége céljára, a 2017. évi strandszezon végéig tartó, határozott időtartamravonatkozóan. A második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128., Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. március 24–től 2017. április 12-ig, mindennap 10:00-13:00 között. A pályázatok benyújtásának határideje:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. április 12. 13:00 óráig.

A Bérbeadás fontosabb feltételei:                                                                                   

1. Ajánlatkérő az egységet az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

 • Az egység üresen kerül átadásra.
 • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá az egységben a bútorok, berendezési tárgyak, szerelvények felszerelése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.

2. Ajánlatkérő az egység üzemeltetését a 2017. évi strandszezon végéig tartó határozott időtartamra vonatkozóan hirdeti meg.

3. Minimális bérleti díj ajánlat nettó 270.000 Ft + Áfa/strandszezon. A nyertes Ajánlattevő bérleti díj fizetési kötelezettségét a bérleti szerződés minta szerint teljesíti.

4. Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.


Római Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Római Strandfürdő (1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 2.) területén található mintegy 74 m2-es helyiségére és a hozzá kapcsolódó kerthelyiség/teraszra melegkonyhás vendéglátó, tevékenység céljára. A bérleti szerződést Felek a 2017-2021. évi strandszezonra 5 éves határozott időtartamra vonatkozóan kötik. A második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128., III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. március 24–től 2017. április 12-ig, mindennap 10:00-13:00 között. A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. április 12. 13:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

 • Ajánlatkérő a területet üresen adja át, a helyiség felmérésére helyszínbejáráskor lehetőséget biztosítunk. Ajánlattevő kötelezettsége, a konyhai kis és nagygépek, berendezési tárgyak és a működéshez szükséges engedélyek, és egyéb eszközök beszerzése és a helyszínre szállítása.
 • A vendéglátóegység mind a Fürdő, mint az utca felől kiszolgálásra alkalmas. A Fürdővendégek kiszolgálása a Római Strandfürdő üzemidejében történik, az utca felőli kiszolgálás a tavasztól-őszig előre Ajánlatkérővel egyeztetett nyitvatartási időben történik. A strandra való átjárás megakadályozása, biztosítása az Ajánlattevő feladata és felelőssége.
 • Minimális bérleti díj ajánlat nettó 1.800.000 Ft + Áfa/strandszezon. A bérleti díjat és a biztosítékot az Ajánlatkérő által kiállított számla ellenében egy összegben, a bérleti szerződés mintában foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni melyről a Felek az eljárás tárgyalásán döntenek.
 • A közüzemi díjakat az Ajánlattevő fizeti.

Csillaghegyi Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40.– kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Csillaghegyi Strandfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6.) területén található mintegy mindösszesen 70 m2-es helyiségeire, vendéglátó egység üzemeltetésének céljára, a 2017. évi strandszezon végéig tartó, határozott időtartamravonatkozóan. A második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. március 20–tól 2017. április 10-ig, mindennap 10:00-13:00 között. A pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. Kiscelli Irodaház III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. április 10. 13:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

1. Ajánlatkérő az egységet üres állapotban adja át.

2. Ajánlatkérő az egységek üzemeltetését a 2017. évi strandszezon végéig tartó, határozott időtartamra vonatkozóan hirdeti meg.

3. Minimális bérleti díj ajánlat nettó 750.000 Ft + Áfa/strandszezon. A nyertes Ajánlattevő bérleti díj fizetési kötelezettségét a bérleti szerződés minta szerint teljesíti.

4. Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.


Paskál Strandfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében bérleti jogot biztosít a üzemeltetésében lévő Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) újonnan kialakításra kerülő strandon található épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 88 m2-es kialakítandóbüfévendéglátó egységére 2017-2022. évi strandszezonra határozott időtartamra. A pályázati dokumentáció átvehető a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. központi épületében az Értékesítési Osztályon (Kiscelli Irodaház: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. III. emelet) 2017. év március 14-tól 2017. április 3-ig munkanapokon 9 és 15 óra között. Pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. központi épületében az Értékesítési Osztályon (Kiscelii Irodaház: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. III. emelet) személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. év április 3. napján 13:00 óráig.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

Ajánlatkérő az egységet az alábbi állapotban adja át a nyertes Ajánlattevőnek:

 • Az egység jelen pályázati kiíráshoz csatolt műszaki leírás szerint, üresen kerül átadásra.
 • Az Ajánlatkérő kizárólag a műszaki leírás szerinti és abban leírtaknak megfelelő munkálatokat végzi el, jelen pályázathoz csatolt konyhatechnológiai terv figyelembe vételével.
 • A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá az egységben a bútorok, berendezési tárgyak, szerelvények felszerelése a nyertes Ajánlattevő feladata, felelőssége.
 • Minimális bérleti díj ajánlatnettó 1.966.431 Ft + Áfa/strandszezon.

Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás, a légtechnika és a zsírfogó karbantartási átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.


Eredményhirdetések

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó ( 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) újonnan kialakításra kerülő épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 19,49 m2-es kialakítandó vendéglátó egységét („büfé”), és egy mintegy 20-25 m2–es termál medencénél lévő kialakítandó szezonálisan üzemeltethető vendéglátó egységét („drinkbár”) 5 éves határozott időtartamra. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó a Webvision Kft. (1161 Budapest, Regele János u. 14.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. május 30-án büfé, drinkbár vendéglátó egység üzemeltetése céljából megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő területén (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz.: 23.800/4) lévő 8-12 m2 szabad területet, kézműves fagylalt és üdítő árusításának tevékenységére, a 2016. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó a Boby Kft. (1052 Budapest, Károly körút 26/A.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. május 25-én megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Dagály Strandfürdő területén (1138 Budapest, Népfürdő u. 36. Hrsz.: 25.879) lévő 1 db 5 m2 alapterületű, Unilever Kft. tulajdonát képező Algida fagylalt pavilont, a 2016. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó Kocsis Ágnes Felícia egyéni vállalkozó (1192 Budapest, Pannónia út 42.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. május 2-án megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő területén (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz.: 23.800/4) lévő 2 db egyenként 5 m2alapterületű, Unilever Kft. tulajdonát képező Algida fagylalt pavilonokat, a 2016. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó az UNOMARKET Kft. (1194 Budapest, Rögös u. 24.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. április 24-én megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó ( 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda területéhez tartozó (1146 Budapest, Állatkerti krt. 11. Hrsz.: 29732) 54 m2 alapterületű helyiségét 3 éves határozott időre vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó a Kirakat-Bisztró Kft. (1056 Budapest, Váci u. 70. fszt. 2.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. április 13-án „sörfürdő” szolgáltatás üzemeltetése céljából megkötötték.

Munkatársaink

TevékenységNévTelefone-mail
terület, helyiség bérbeadása  Máthé Anikó+ 36 30 950 9826mathe.aniko@spabudapest.hu
Orbán Gábor+ 36 30 396 1180orban.gabor@spabudapest.hu
Papp Krisztina

+ 36 30 655 7731

papp.krisztina@spabudapest.hu
rendezvényhelyszínek értékesítése   Máthé Anikó + 36 30 950 9826mathe.aniko@spabudapest.hu
Tóth Éva+ 36 30 331 9021 rendezveny@spabudapest.hu
sávhasználat, sáv- és medencebérlés, táborozásHámori György+ 36 30 635 2557hamori.gyorgy@spabudapest.hu

 

Közlemények

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2013-09-16
Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy kedvezményes jegy vásárlása esetén a jogosultság igazolása k...

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2013-09-16 Bezárás

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy kedvezményes jegy vásárlása esetén a jogosultság igazolása kötelező. Azon fürdőinkben, amelyekben nyugdíjas belépő váltható, a kedvezményes jegyet a nyugdíjas igazolvány felmutatásával áll módunkban biztosítani.

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2012-10-02
Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy 2012. október 3-tól a társadalombiztosítás által támogatott ...

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2012-10-02 Bezárás

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy 2012. október 3-tól a társadalombiztosítás által támogatott 01 medencefürdő kezelés esetében a térítési díj előre történő befizetésének lehetősége megszűnik.

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2012-08-16
Örömmel értesítjük kedves Vendégeinket, hogy alábbi fürdőinkben elfogadjuk mindhárom bank (OTP, K&H,...

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2012-08-16 Bezárás

Örömmel értesítjük kedves Vendégeinket, hogy alábbi fürdőinkben elfogadjuk mindhárom bank (OTP, K&H, MKB) által kibocsátott SZÉP Kártyát: Csillaghegyi, Dagály, Dandár, Gellért, Lukács, Rudas és Széchenyi Fürdő. Fürdőinkben igénybe vehető szolgáltatások a rekreációs, szabadidős alszámláról fizethetőek.