Budapest Gyógyfürdői - Bérleti lehetőségek - [Hivatalos honlap]

Terület, helyiségek

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda(1146 Budapest Állatkerti krt. 11. Hrsz.: 29732) területén elhelyezkedő mintegy 19 m2 alapterületű helyiségére, 2+3 éves határozott időre vonatkozóan pedikűr, manikűr szolgáltatási tevékenység céljára. A pályázati dokumentáció átvehető elektronikus úton a papp.krisztina@spabudapest.hu címen vagy személyesen munkanapokon a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. november 4-től- 2019. december 5-ig. A pályázati ajánlat benyújtásának határideje és helye:  személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. december 5. napján 13:00 óra.

Bérbeadás fontosabb feltételei:

 • Ajánlatkérő a helyiséget üres állapotban és a pályázati dokumentációhoz tartozó műszaki leírásnak megfelelően adja át. Ajánlattevő a helyiség üzemeltetéséhez szükséges munkálatokat, átalakításokat a BGYH által jóváhagyott, és egyeztetettek szerint (műemléki épület) végezheti el, saját költségén.
 • Ajánlattevő kötelezettsége a működéshez szükséges engedélyek, berendezési tárgyak, bútorok, eszközök beszerzése.
 • Minimális elvárt bérleti díj: 10% + ÁFA/hét nettó bevétel utáni jutalék, de amennyiben a forgalomarányos jutalék nem éri el a 190.000 Ft + ÁFA/hó (bérleti díj minimum) összeget, úgy Bérlő a különbözetet a havi elszámoláskor a Bérbeadó által kiállított számla alapján határidőben átutalni köteles.
 • Második fordulóban Ajánlatkérő a bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni.
 • A közüzemi díjakat a bérleti szerződésminta szerint az Ajánlattevő fizeti: Villamosenergia díját, valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás és a fűtés átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.
 • Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Fürdő területén készpénzmentes fizetési rendszer került bevezetésre. Ajánlattevő pályázatának benyújtásával elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlatkérő mindenkori szerződéses partnerével együttműködik és magára nézve kötelezően vállalja a rendszer működésének feltételeit.
 • Helyszínbejárás: a helyszínbejárás pontos időpontjáról az Ajánlattevők e-mail útján értesítést kapnak
 • Pályázati dokumentációval, illetve a Bérleménnyel kapcsolatos kérdéseket a helyszínbejárást követő munkanap 14:00 óráig lehet írásban feltenni, amelyre írásban küldünk választ az összes Ajánlattevőnek.
 • Jelige: „Széchenyi pedikűr, manikűr”

Kapcsolattartók:
Köckné Nagy Viktória értékesítési osztályvezető (e-mail: kock.viktoria@spabudapest.hu)
Papp Krisztina értékesítési manager (e-mail: papp.krisztina@spabudapest.hu)


Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda(1146 Budapest Állatkerti krt. 11. Hrsz.: 29732) területén elhelyezkedő mintegy 28 m2 alapterületű helyiségére, 2+3 éves határozott időre vonatkozóan, női-, férfi fodrászati, borbély szolgáltatási tevékenység céljára. A  pályázati dokumentáció átvehető  elektronikus úton a papp.krisztina@spabudapest.hu címen vagy személyesen munkanapokon a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. november 4-től 2019. december 5-ig. A  pályázati ajánlat benyújtásának határideje és helye:  személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. december 5. napján 13:00 óra.

Bérbeadás fontosabb feltételei:

 • Ajánlatkérő a helyiséget üres állapotban és a pályázati dokumentációhoz tartozó műszaki leírásnak megfelelően adja át. Ajánlattevő a helyiség üzemeltetéséhez szükséges munkálatokat, átalakításokat a BGYH által jóváhagyott, és egyeztetettek szerint (műemléki épület) végezheti el, saját költségén.
 • Ajánlattevő kötelezettsége a működéshez szükséges engedélyek, berendezési tárgyak, bútorok, eszközök beszerzése.
 • Minimális elvárt bérleti díj:10% + ÁFA/hét nettó bevétel utáni jutalék (amennyiben a forgalomarányos jutalék nem éri el a 250.000 Ft + ÁFA/hó (bérleti díj minimum), úgy Bérlő a különbözetet a havi elszámoláskor a Bérbeadó által kiállított számla alapján határidőben átutalni köteles).
 • Második fordulóban Ajánlatkérő a bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni.
 • A közüzemi díjakat a bérleti szerződésminta szerint az Ajánlattevő fizeti: Villamosenergia díját, valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás és a fűtés átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti.
 • Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Fürdő területén készpénzmentes fizetési rendszer került bevezetésre. Ajánlattevő pályázatának benyújtásával elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlatkérő mindenkori szerződéses partnerével együttműködik és magára nézve kötelezően vállalja a rendszer működésének feltételeit.
 • Helyszínbejárás: a helyszínbejárás pontos időpontjáról az Ajánlattevők e-mail útján értesítést kapnak
 • Pályázati dokumentációval, illetve a Bérleménnyel kapcsolatos kérdéseket a helyszínbejárást követő munkanap 14:00 óráig lehet írásban feltenni, amelyre írásban küldünk választ az összes Ajánlattevőnek.
 • Jelige: Széchenyi tükörszoba

Kapcsolattartók:
Köckné Nagy Viktória értékesítési osztályvezető (e-mail: kock.viktoria@spabudapest.hu)
Papp Krisztina értékesítési manager (e-mail: papp.krisztina@spabudapest.hu)


Meleg ital- és snack automaták

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő Fürdők területén található cca. 2-6 m2-es területére kávé és snack automaták üzemeltetésének céljára, a szerződés aláírásának napjától 2+3 évre terjedő határozott időtartamravonatkozóan. A pályázati dokumentáció átvehető elektronikus úton az papp.krisztina@spabudapest.hu címen vagy személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. október 21-től 2019. november 11-én 13:00-ig. A pályázati ajánlat benyújtásának határideje és helye: személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. november 11. napján 13:00-ig.

Bérbeadás fontosabb feltételei:

 • Ajánlatkérő a területet üres állapotban adja át. Ajánlattevő az automaták üzemeltetéséhez szükséges munkálatokat, Ajánlatkérővel egyeztetettek szerint végezheti el, saját költségén.
 • Második fordulóban Ajánlatkérő a bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni.
 • Min. bérleti díj ajánlat: nettó forgalom utáni jutalék 5%. Amennyiben a forgalomarányos jutalék nem éri el az alábbi táblázat szerinti, fix bérleti díj minimumát, úgy Bérlő a különbözetet hó végén a Bérbeadó által kiállított számla alapján határidőben átutalni köteles: Táblázat
 • Várható közüzemi szolgáltatások: áram- és vízfogyasztás, szemétszállítás, átalánydíj alapján kerül megállapításra.
 • Helyszínbejárás: a helyszínbejárás pontos időpontjáról az Ajánlattevők e-mail útján értesítést kapnak
 • Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a fürdők területén készpénzmentes fizetési rendszer került bevezetésre. Ajánlattevő pályázatának benyújtásával elfogadja és kötelezettséget vállal, hogy az Ajánlatkérő mindenkori szerződéses partnerével együttműködik és magára nézve kötelezően vállalja a rendszer működésének feltételeit illetve a specifikációkat az általános információk szerint beépíti.
 • Ajánlattevő ezen kívül tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Király Fürdő rekonstrukciója miatt, ezen Fürdő esetében a bérleti szerződést várhatóan 2020. második-harmadik negyedévéig határozott időtartamra köti.
 • Jelige: „Meleg ital és snack”

Kapcsolattartók:
Köckné Nagy Viktória értékesítési osztályvezető (e-mail: kock.viktoria@spabudapest.hu)
Papp Krisztina értékesítési manager (e-mail: papp.krisztina@spabudapest.hu)


Lukács Gyógyfürdő és Uszoda

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29. hrsz: 14.481) területén található cca. 3x13 m2-es helyiségeire, a hozzá tartozó mosdó helyiségekkel és egy 8,28 m2-es sószobával, 2+3 éves határozott időtartamra vonatkozóan. A pályázati dokumentáció átvehető elektronikus úton a papp.krisztina@spabudapest.hu címen vagy személyesen munkanapokon a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. október 17-től 2019. november 7-ig. A pályázati ajánlat benyújtásának határideje és helye: személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. november 7. napján 13:00 óra.

Bérbeadás fontosabb feltételei:

 • Ajánlattevő kötelezettsége a működéshez szükséges engedélyek és eszközök beszerzése.
 • A helyiségekminimális bérleti díja: összesen 400.000 Ft + ÁFA/hó
 • A közüzemi díjakat a bérleti szerződésminta szerint az Ajánlattevő fizeti: Villamos energia díját, valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti. Várható közüzemi szolgáltatások díjáról a dokumentációhoz tartozó bérleti szerződés minta nyújt további tájékoztatást.
 • Helyszínbejárás és műszaki konzultáció: külön írásbeli kérésre tartunk
 • Pályázati dokumentációval, illetve a Bérleménnyel kapcsolatos kérdéseket a helyszínbejárást követő munkanap 14:00 óráig lehet írásban feltenni, amelyre írásban küldünk választ az összes Ajánlattevőnek.
 • Jelige: „Lukács déli kád”

Kapcsolattartók:
Köckné Nagy Viktória értékesítési osztályvezető (e-mail: kock.viktoria@spabudapest.hu)
Papp Krisztina értékesítési manager (e-mail: papp.krisztina@spabudapest.hu)


Dandár Gyógyfürdő

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő Dandár Gyógyfürdő területén található kb. 16 m2-es, belső, egész évben üzemelő büfére raktározási lehetőséggel, és egy kültéren szezonálisan üzemeltethető területhasználattal, a szerződés aláírásának napjától 2+3 évre terjedő határozott időtartamravonatkozóan. A  pályázati dokumentáció átvehető elektronikus úton az papp.krisztina@spabudapest.hu címen vagy személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. október 2-től 2019. október 22-én 08:00-13:00 óráig. A pályázati ajánlat benyújtásának határideje és helye:  személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. október 22. napján 13:00-ig.

Bérbeadás fontosabb feltételei:

 • Ajánlatkérő a helyiséget a megtekintett állapotban, az Ajánlatkérő által beépített bútorokkal és felszereltséggel adja át. Ajánlattevő az üzemeltetéshez szükséges egyéb munkálatokat, Ajánlatkérővel egyeztetettek szerint végezheti el, saját költségén.
 • Második fordulóban Ajánlatkérő a bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni.
 • Min. bérleti díj ajánlat: nettó forgalom utáni jutalék 10%.
 • Várható közüzemi szolgáltatások: áram- és vízfogyasztás mérőóra alapján, a szemétszállítási, és az esetleges légtechnikai karbantartási díjak átalánydíj alapján kerülnek megállapításra.
 • Helyszínbejárás: a helyszínbejárás pontos időpontjáról az Ajánlattevők e-mail útján értesítést kapnak
 • Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Fürdő területén készpénzmentes fizetési rendszer került bevezetésre. Ajánlattevő pályázatának benyújtásával elfogadja és kötelezettséget vállal, hogy az Ajánlatkérő mindenkori szerződéses partnerével együttműködik és magára nézve kötelezően vállalja a rendszer működésének feltételeit.
 • Jelige: „Dandár büfé”

Kapcsolattartók:
Köckné Nagy Viktória értékesítési osztályvezető (e-mail: kock.viktoria@spabudapest.hu)
Papp Krisztina értékesítési manager (e-mail: papp.krisztina@spabudapest.hu)


Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29. hrsz: 25.879) területén található összesen cca. 130 m2-es helyiségeire (alaprajz szerint) szolgáltatási tevékenység üzemeltetésének céljára, a szerződés aláírásának napjától 5+5 évre terjedő határozott időtartamra vonatkozóan. A pályázati dokumentáció átvehető: elektronikus úton a papp.krisztina@spabudapest.hu címen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. augusztus 16-től 2019. október 7-én 13:00-ig. A pályázati ajánlat benyújtásának határideje és helye: személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2019. október 7. napján 13:00-ig.

Bérbeadás fontosabb feltételei:

 • Ajánlatkérő a helyiséget üres állapotban és a pályázati dokumentációhoz tartozó műszaki leírásnak megfelelően adja át. Ajánlattevő a helyiség üzemeltetéséhez szükséges munkálatokat, átalakításokat a BGYH által jóváhagyottak, és egyeztetettek szerint végezheti el, saját költségén.
 • Második fordulóban Ajánlatkérő a bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni.
 • Bérleti díj ajánlat: forgalomarányos/jutalék alapú bérleti díj ajánlatból áll, amelynek minimálisan elvárt mértéke: nettó összforgalom után 10% + ÁFA/hét
  Amennyiben a jutalék nem éri el a minimális fix bérleti díjat, úgy a nyertes Ajánlattevő az alábbiak szerint egészíti ki ezt:
  • Az 1-2. évben: amennyiben a forgalomarányos jutalék nem éri el az 450 000 Ft + ÁFA/hó, összeget (bérleti díj minimum), úgy Bérlő a különbözetet minden hó végén átutalni köteles.
  • A 3-5. évben: amennyiben a forgalomarányos jutalék nem éri el az 600 000 Ft + ÁFA/hó, összeget (bérleti díj minimum), úgy Bérlő a különbözetet minden hó végén átutalni köteles.
  • A bérleti szerződés 5. éve után (lejárat előtt 30 nappal) a hosszabbítás lehetőségét a Szerződő Felek bérleti díj jutalék tárgyalás során egyeztetik. A bérleti szerződés, sikeres tárgyalások esetén újabb 5 évre meghosszabbítható.
 • Várható közüzemi szolgáltatások: áram- és vízfogyasztás almérő alapján, szemétszállítás, fűtés. A nyertes Ajánlattevő a légtechnikai karbantartást a mindenkori szabályozásnak megfelelően elvégezni köteles.
 • Helyszínbejárás: a helyszínbejárás pontos időpontjáról az Ajánlattevők e-mail útján értesítést kapnak
 • Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Fürdő területén készpénzmentes fizetési rendszer került bevezetésre. Ajánlattevő pályázatának benyújtásával elfogadja és kötelezettséget vállal, hogy az Ajánlatkérő mindenkori szerződéses partnerével együttműködik és magára nézve kötelezően vállalja a rendszer működésének feltételeit.
 • Jelige: Lukács 130 m2-es helyiség

Kapcsolattartók:
Köckné Nagy Viktória értékesítési osztályvezető (e-mail: kock.viktoria@spabudapest.hu)
Papp Krisztina értékesítési manager (e-mail: papp.krisztina@spabudapest.hu)


Eredményhirdetések

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő (Cím: Budapest 1203 Vizisport u. 2. hrsz.: 170023/2) területén lévő 4*20 m2 szabad területeket, „1,2,3,4 Foodtruck” büfék üzemeltetésének tevékenységére, a 2019-2020. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A BGYH Zrt. és az Édesrács Event kft (1078 Bp. Rottenbiller u. 44.) a bérleti szerződést 2019. június 30-án megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő (Cím: Budapest 1203 Vizisport u. 2. hrsz.: 170023/2) területén lévő 65 m2-es helyiséget, és egy mintegy 4 m2 bárt, és a hozzá tartozó kiszolgáló egységeket vendéglátóegység üzemeltetésének tevékenységére, a 2+2 év határozott időtartamra vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A BGYH Zrt. és a Nova-Petrol Bt. (1205 Budapest, Vas Gereben u. 99.) a bérleti szerződést 2019. május 23-án megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel meghirdette az üzemeltetésében lévő, Dagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda (1138 Budapest, Népfürdő u. 36.) területén található mintegy 137 m2-es (recepció büfé) és a 60 m2-es szezonális (50 m medencénél található) vendéglátó egységeket büfé/étterem üzemeltetésének céljára 2+2 éves határozott időtartamra vonatkozóan. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és a Híreske Gastro Kft. (2119 Pécel, Baross u. 27.) a bérleti szerződést 2019. június 1. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel meghirdette az üzemeltetésében lévő, Dagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda (1138 Budapest, Népfürdő u. 36.) területén található mintegy 45 m2-es büfé vendéglátó egységet büfé/étterem üzemeltetésének céljára 2+2 éves határozott időtartamra vonatkozóan. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és a Grabowsky Bau Kft. (2360 Gyál Kossuth Lajos u. 6.) a bérleti szerződést 2019. június 3. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6.) strandon elhelyezkedő mintegy 20 m2-es vendéglátó egységét büfé üzemeltetésének céljára, 2+2 évre terjedő határozott időtartamra vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és az Universal Event Kft. (1038 Budapest, Dűne utca 10.) 2019. június 6. napján a bérleti szerződést megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11. hrsz: 29.732/1), (a továbbiakban: Fürdő) területén található cca. 980 m2-nyi helyiségeket (egységekre: melegkonyhás aula étterem, thermal büfé, grill büfé és terasz, street food büfé, édesség pavilon (kürtöskalács/ rétes), kézműves fagylaltozó) vendéglátó egységek üzemeltetésének céljára, 5+5 évre terjedő határozott időtartamra vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és a Széchenyi Étterem Kft. (1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11.) 2019. július 1. napján a bérleti szerződést megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11. hrsz: 29.732/1), (a továbbiakban: Fürdő) területén található mintegy 963 m2-en elhelyezkedő területet vendéglátó egység, étterem üzemeltetésének céljára, 5+5 évre terjedő határozott időtartamra vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és a Széchenyi Étterem Kft. (1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11.) 2019. július 1. napján a bérleti szerződést megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Gyógy- Strand és Hullámfürdő területén (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz.: 23.800/4) és aPesterzsébeti Jódos- Sós Gyógy-és Strandfürdő területén (Cím: Budapest 1203 Vizisport u. 2. hrsz.: 170023/2) lévő 2-3 m2 szabad területet, „Kávés kocsi”üzemeltetésének tevékenységére, a 2019-2020. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A BGYH Zrt. és a Kávé Mobil Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi u. 48.) a bérleti szerződést 2019. május 10. napján megkötötték.

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel meghirdette az üzemeltetésében lévő, a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda (1118 Budapest, Kelenhegyi út 4. hrsz: 5.460/0/A/1) területén elhelyezkedő mintegy 14,27 m2-es üres üzlethelyiséget. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Kiss Odett egyéni vállalkozó fodrászat, manikűr tevékenység céljára a bérleti szerződést 2019. február 14. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel meghirdette az üzemeltetésében lévő, Rudas Gyógyfürdő és Uszoda (1013 Budapest, Döbrentei tér 9.) területén található mindösszesen 44 m2-es előcsarnoki büfét, vendéglátó tevékenység üzemeltetésének céljára, 3 éves határozott időtartamra vonatkozóan. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és a Híreske Gastro Kft. (2119 Pécel, Baross u. 27.) a bérleti szerződést 2018. december 4. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6.) strandon elhelyezkedő mintegy 44,79 m2-es vendéglátó egységét büfé üzemeltetésének céljára, 10 évre terjedő határozott időtartamra vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és az Universal Event Kft. (1038 Budapest, Dűne utca 10.) 2018. július 31. napján a bérleti szerződést megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) strandon elhelyezkedő mintegy 8 m2-es területét kávés kocsi üzemeltetésének céljára, 2018-2020. évi strandszezonokra határozott időtartamra vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és a Kávé Mobil Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi u. 48.) 2018. június 4. napján a bérleti szerződést megkötötték.

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) strandon található épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 116 m2-es „étterem” vendéglátó egységére az aláírás napjától 2022. szeptember 30-ig határozott időtartamra. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és a Grill és Lepények Háza Kft. (2119 Pécel, Baross utca 25.) 2018. március 19. napján a bérleti szerződést megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Római Strandfürdő (1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 2) területén található mintegy 29 m2-es helyiségére kialakítandó büfé vendéglátó egységére. A bérleti szerződést Felek a 2018-2021. évi strandszezonra 5 éves határozott időtartamra vonatkozóan kötik.  Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és a Köimpex Kft. (1039 Budapest, Pozsonyi u. 3.) 2018. április 10. napján megkötötték

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyílt pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Paskál Gyógy és Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) strandjának területén mintegy 20-30 m2-es területet „Paskál kitelepülés” vendéglátó egységére 2018. évi strandszezonra határozott időtartamra. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és a Scud Invest Kft. (1037 Budapest, Kunigunda u. 52.) 2018. április 16. napján a bérleti szerződést megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó (1034 Budapest Szőlő u. 38.)  kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1007 Budapest, Margitsziget) területén található mintegy 47,5 m2-es szezonálisan üzemelő vendéglátóegységére, a 2018/2019. strandszezonra szóló határozott időtartamra. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó az Universal Event Kft. (1038 Budapest, Dűne u. 10.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2018. április 19-én vendéglátó egység üzemeltetése céljából megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó (1034 Budapest Szőlő u. 38.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Dandár Fürdő (1095 Budapest Dandár u. 3.) területén található mintegy 16 m2-es belső egész évben üzemelő vendéglátóegységére, raktározási lehetőséggel, 3 éves határozott időtartamra. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó az Angyali Étek Szociális Szövetkezet (XIII. kerület Budapest Mohács u. 11.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2017. november 22-én vendéglátó egység üzemeltetése céljából megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) újonnan kialakításra kerülő strandon található épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 88 m2-es kialakítandó büfé vendéglátó egységére 2017-2022. évi strandszezonra határozott időtartamra. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. A BGYH Zrt. és Unomarket Kft. (1194 Budapest, Rögös u. 24.) 2017. május 25. napján a bérleti szerződést megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) újonnan kialakításra kerülő strandon található épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 116 m2-es kialakítandó „étterem” vendéglátó egységére 2017-2022. szeptember 30-ig határozott időtartamra. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és a Kiadó Kocsma Kft. (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 6. 4. em.5.) 2017. május 25 napján a bérleti szerződést megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő területén (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz.: 23.800/4) lévő 2-3 m2 szabad területet, „Kávés kocsi”üzemeltetésének tevékenységére, a 2017. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A BGYH Zrt. és a Kávé Mobil Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi u. 48.) a bérleti szerződést 2017. május 25. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó egyfordulós, zárt pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) újonnan kialakításra kerülő strandon található épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 2-3 m2-es területén kialakítandó „Kávés kocsi” üzemeltetése céljára, a 2017. évi strandszezonra határozott időtartamra. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Éléskamra Gasztro Kft. (2119 Pécel, Baross u. 31.) 2017. május 31. napján a bérleti szerződést megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó egyfordulós, zárt pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) újonnan kialakításra kerülő strandon található épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 30 m2-es területén kialakítandó „Street Food kitelepülés” vendéglátó egységére 2017. évi strandszezonra határozott időtartamra. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Scud Invest Kft. (1037 Budapest, Kunigunda u. 52.) 2017. június 27. napján a bérleti szerződést megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Római Strandfürdő (1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 2.) területén található mintegy 74 m2-es helyiségére és a hozzá kapcsolódó kerthelyiség/teraszra melegkonyhás vendéglátó tevékenység céljára. A bérleti szerződést Felek a 2017-2021. évi strandszezonra 5 éves határozott időtartamra vonatkozóan kötik. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és az Unomarket Kft. (1194 Budapest, Rögös u. 24.) 2017. május 2. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Római Strandfürdő (1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 2.) területén található mintegy 29 m2-es helyiségére kialakítandóbüfé vendéglátó egységére. A bérleti szerződést Felek a 2017-2021. évi strandszezonra 5 éves határozott időtartamra vonatkozóan kötik. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és az Éléskamra Gasztro Kft. (2119 Pécel, Baross u. 31.) 2017. május 2. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Rudas Gyógyfürdő és Uszoda (1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Hrsz: 5539) területén elhelyezkedő 450 m2-es, vendéglátó egységére (étterem, bár, vendég-kiszolgáló területek, raktár, konyhai előkészítő területek) vendéglátó tevékenység céljára, 10 év határozott időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és az IT Market Kft. (1135 Budapest, Reitter Ferenc 32-48.) a bérleti szerződést 2017. június 27. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 57,1 nm, „Büfé I” elnevezésű üres helyiséget vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és SCUD INVEST Kft. (1037 Budapest, Kunigunda u. 52.) 2017. március 27. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 64,8 nm, „Palatinus Étterem” elnevezésű üres helyiséget vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Linijoe777 Kft. (1151 Budapest, Benkő István u. 85.) 2017. április 10. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 2db egyenként 35,4 nm, „Palatinus büé VI-VII” elnevezésű üres helyiségeket vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Grabowsky Bau Kft. (2360 Gyál, Kossuth Lajos i. 6.) 2017. március 27. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 26,6 nm, „Palatinus strandcikk” elnevezésű üres helyiséget strandcikk árusítás tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Royal Gusto Kft. (1202 Budapest, Perczel Mór u. 16.) 2017. április 3. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 2db egyenként  35,4 nm, „Palatinus IV-V” elnevezésű üres helyiségeket vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és SCUD INVEST Kft. (1037 Budapest, Kunigunda u. 52.) 2017. április 3. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 34,1 nm, „Palatinus koktélterasz” elnevezésű üres helyiséget vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és G+D Art Kft. (1205 Budapest, Bádogos u. 26.) 2017. április 3. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz: 23.800/4) területén elhelyezkedő 28,8 nm, „Palatinus cukrászda” elnevezésű üres helyiséget vendéglátó tevékenység céljára, 2017-2021. közötti időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Focaccia Kft. (1077 Budapest, Izabella u. 33. 2/3.) 2017. április 3. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó kétfordulós, nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Széchenyi Gyógyfürdő (XIV. kerület, Állatkerti krt. 9-11. Hrsz: 29.732/1) területén elhelyezkedő 3 db egyenként 16,32 nm, „F-189/190/191” elnevezésű üres helyiségeket fürdéshez kapcsolódó tevékenységek céljára, 5 évre terjedő időtartamra. Pályázati eljárás során az Ajánlattevő a pályázati dokumentációban előírt minden feltételt teljesített. BGYH Zrt. és Kirakat Bisztró Kft. (1056 Budapest, Váci u. 70. fsz. 2.) 2017. április 14. napján megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó ( 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Paskál Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/f. hrsz.: 31.373/3) újonnan kialakításra kerülő épületrészének területén elhelyezkedő mintegy 19,49 m2-es kialakítandó vendéglátó egységét („büfé”), és egy mintegy 20-25 m2–es termál medencénél lévő kialakítandó szezonálisan üzemeltethető vendéglátó egységét („drinkbár”) 5 éves határozott időtartamra. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó a Webvision Kft. (1161 Budapest, Regele János u. 14.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. május 30-án büfé, drinkbár vendéglátó egység üzemeltetése céljából megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő területén (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz.: 23.800/4) lévő 8-12 m2 szabad területet, kézműves fagylalt és üdítő árusításának tevékenységére, a 2016. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó a Boby Kft. (1052 Budapest, Károly körút 26/A.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. május 25-én megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Dagály Strandfürdő területén (1138 Budapest, Népfürdő u. 36. Hrsz.: 25.879) lévő 1 db 5 m2 alapterületű, Unilever Kft. tulajdonát képező Algida fagylalt pavilont, a 2016. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó Kocsis Ágnes Felícia egyéni vállalkozó (1192 Budapest, Pannónia út 42.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. május 2-án megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Palatinus Strandfürdő területén (1138 Budapest, Margitsziget Hrsz.: 23.800/4) lévő 2 db egyenként 5 m2alapterületű, Unilever Kft. tulajdonát képező Algida fagylalt pavilonokat, a 2016. évi strandszezon időszakára vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó az UNOMARKET Kft. (1194 Budapest, Rögös u. 24.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. április 24-én megkötötték.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., mint Bérbeadó ( 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.)  kétfordulós, nyilvános pályázatkeretében üzemeltetési kötelezettséggel, meghirdette az általa üzemeltetett Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda területéhez tartozó (1146 Budapest, Állatkerti krt. 11. Hrsz.: 29732) 54 m2 alapterületű helyiségét 3 éves határozott időre vonatkozóan. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő minden a pályázati dokumentációban előírt feltételt teljesített. A pályázat nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó a Kirakat-Bisztró Kft. (1056 Budapest, Váci u. 70. fszt. 2.) volt. A pályázati eljárás eredményeképp a Szerződő Felek a bérleti szerződést 2016. április 13-án „sörfürdő” szolgáltatás üzemeltetése céljából megkötötték.

Munkatársaink

Osztályvezető: Köckné Nagy Viktória (Telefon: +36 30 436 2614, e-mail: kock.viktoria@spabudapest.hu)

TevékenységNévTelefone-mail
terület, helyiség bérbeadásaPapp Krisztina+36 30 655 7731papp.krisztina@spabudapest.hu
rendezvényhelyszínek értékesítése   Tóth Éva+36 30 331 9021rendezveny@spabudapest.hu
Balog Ádám balog.adam@spabudapest.hu
sávhasználat, sáv- és medencebérlés, táborozásHámori György+36 30 635 2557hamori.gyorgy@spabudapest.hu
termékértékesítésPapp Róbert+36 30 266 8577papp.robert@spabudapest.hu

 

Közlemények

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2013-09-16
Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy kedvezményes jegy vásárlása esetén a jogosultság igazolása k...

BUDAPEST GYÓGYFÜRDŐI ÉS HÉVIZEI ZRT., 2013-09-16 Bezárás

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy kedvezményes jegy vásárlása esetén a jogosultság igazolása kötelező. Azon fürdőinkben, amelyekben nyugdíjas belépő váltható, a kedvezményes jegyet a nyugdíjas igazolvány felmutatásával áll módunkban biztosítani.