Keresés

Online jegyvásárlás

Pályázati felhívás a Rác Hotel bérbeadására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint Ajánlatkérő,
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. megbízásából   

I.   Pályázat tárgya
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. kizárólagos tulajdonát képező, 5973/0/B hrsz-ú,
Budapest I. kerület Hadnagy u. 8-10. szám alatti 8 001 m2 hasznos alapterületű Rác Hotel,

és annak alapjául szolgáló 5973 hrsz-ú telekből 3 361 m2 telekrész (a továbbiakban együttesen: Ingatlan)
haszonbérbe adása 15 év határozott időtartamra, további 5 év hosszabbítási lehetőséggel.

 

II.  Pályázat jellege
A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló elektronikus pályázati árverés.

 

III.  Pályázati ajánlat beadási formája
A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

 

IV.  Minimális haszonbérleti díj
A haszonbérleti díj minimális összege nettó 1 000 000 Euró + áfa / év, azaz Egymillió Euró plusz általános forgalmi adó per év.

 

V.  Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség
Ajánlatkérő 250 000 Euró pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

 

VI.  Beruházási kötelezettség
Ajánlattevő a haszonbérleti szerződés megkötésével egyidőben köteles beruházási szerződést kötni haszonbérbeadóval,
és legalább 6 250 000 Euró + áfa értékben vállalni az Ingatlan korszerűsítését.

 

VII.  Kapcsolat
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Herczeg Katalin ingatlanhasznosítótól kérhető, aki e-mailen keresztül a herczeg.katalin@bfvk.hu címen,
míg telefonon a +3630-229-9048 számon 8-16 óra között, pénteken 8-12 óráig érhető el.

A részletes pályázati kiírás elektronikus úton (herczeg.katalin@bfvk.hu) kérhető ki, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 8-12 óráig.

 

VIII.   Pályázat eredménytelensége, módosítása
BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon.
BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő BFVK Zrt.-től vagy Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-től semmilyen címen nem igényelhet térítést
ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

 

IX.  Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

a)Pályázati dokumentáció és a Műszaki állapotfelmérési dokumentáció megvásárlásának határideje: 2023. december 6. 12:00 óra
b)
Pályázat benyújtásának határideje: 
2023. december 8. 10:00 óra
c)Pályázat benyújtására nyitva álló időtartam: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16,
pénteken 8-12 óráig
d)
Pályázat benyújtásának helye: 
1013 Budapest, Attila út 13/a.
e)Pályázati biztosíték összege:  250 000 Euró
f)
Pályázati biztosíték összegének BGYH Zrt.
bankszámláján történő jóváírásának határideje: 
2023. december 7. 24:00 óra
g)Pályázati dokumentáció vételára:
(A BFVK Zrt. 10200940-21520091-00000000 számú
bankszámlájára történő átutalással vásárolható meg)
200 000 Ft + áfa
h)
Műszaki állapotfelmérési dokumentáció vételára: 
(A BGYH Zrt. 11713005-20352457-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással vásárolható meg) 
A dokumentáció megvásárlása opcionális.
500 000 Ft + áfa
i)Pályázat benyújtásának módja:  személyesen, vagy futárszolgálat útján

 

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható!

 

Érdeklődés és kapcsolatfelvétel
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.