Keresés

Online jegyvásárlás

Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2012. évi beszámoló (2013. március 28.)
2013. évi beszámoló (2014. március 31.)
2014. évi beszámoló (2015. április 1.)
2015. évi beszámoló (2016. április 6.)
2016. évi beszámoló (2017. március 14.)
2017. évi beszámoló (2018. március 28.)
2018. évi beszámoló (2019. április 17.)
2019. évi beszámoló (2020. május 22.)
2020. évi beszámoló (2021. április 6.)


III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2013 (2014. október 6.)
2014 (2015. október 12.)
2015 (2016. november 15.)
2016 (2017. április 6.)
2017 (2018. május 14.)
2018 (2019. március 14.)
2019 (2020. április 17.)


III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététek előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

-


III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet eseténa vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magysabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az értékkiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Letöltés (Legutóbb frissítve: 2020. december 9.)


III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-


III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított (így különösen egyesület támogatására,foglalkoztatottak szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkalösszefüggő kifizetésekre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-


III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rekonstrukció (2013. szeptember 30.)

Rudas Gyógyfürdő rekonstrukció (2013. szeptember 30.)

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Dokumentációk, szerződések, előzetes vitarendezési kérelmek, jogorvoslati eljárások, egyéb