Keresés

Online jegyvásárlás

Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
2013. évi beszámoló (feltöltve: 2014. március 31.)
2014. évi beszámoló (feltöltve: 2015. április 1.)
2015. évi beszámoló (feltöltve: 2016. április 6.)
2016. évi beszámoló (feltöltve: 2017. március 14.)
2017. évi beszámoló (feltöltve: 2018. március 28.)
2018. évi beszámoló (feltöltve: 2019. április 17.)
2019. évi beszámoló (feltöltve: 2020. május 22.)
2020. évi beszámoló (feltöltve: 2021. április 6.)
2021. évi beszámoló (feltöltve: 2022. május 30.)
2022. évi beszámoló (feltöltve: 2023. május 15.)


III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Létszám és személyi juttatások 2023 I. negyedév  (feltöltve: 2023. áprillis 10.)
Létszám és személyi juttatások 2023 I-II. negyedév (feltöltve: 2023. július 11.)
Létszám és személyi juttatássok közérdekű 2023. I-III. negyedév (feltöltve: 2023. október 16.)


III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététek előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Szerződések 2017-2020 (feltöltve: 2022. január 12.)
Szerződések 2021 (feltöltve: 2022. január 12.)
Szerződések 2022
(feltöltve: 2023. március 13.)
Szerződések 2023 I-II. negyedév (feltöltve: 2023. május 26.)


III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított (így különösen egyesület támogatására,foglalkoztatottak szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkalösszefüggő kifizetésekre) fordított, öt millió forintot meghaladó kifizetések

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

KEHOP program keretében megvalósuló fejlesztések (feltöltve: 2022. április 13.)
KEHOP program keretében létrejött szerződések (III.8. pontban találhatók)


III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Dokumentációk, szerződések, előzetes vitarendezési kérelmek, jogorvoslati eljárások, egyéb