Keresés

Online jegyvásárlás

Pályázati felhívások

MŰFÜVES LABDARÚGÓPÁLYA

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (1034 Budapest, Szőlő u. 38., továbbiakban Ajánlatkérő) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot kíván biztosítani az üzemeltetésében lévő Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő (Cím: 1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. hrsz.: 61826/1) területén található 55x95 (oldalvonalakon mérten), 61x103 (a partvonalakon túli műfüves részekkel együtt a pálya teljes mérete) méteres műfüves labdarúgópálya, valamint a mintegy 265 m2-es Klubépület (továbbiakban: Bérlemény) üzemeltetésére 1+2 éves, határozott időtartamra vonatkozóan.

Pályázati dokumentáció elérhetősége
Elektronikus úton a varaljai.aniko@budapestspas.hu címre történő elektronikus levél megküldésével 2021. szeptember 20-től 2021. október 20-ig 13.00-ig.

Pályázati ajánlat benyújtásának módja és határideje
A pályázati ajánlat benyújtható postai úton vagy személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) hétfőtől – csütörtökig 8:00 – 16:00 óra között, pénteken 8:00 – 14:00 óra között.
A pályázati ajánlatok benyújtási határideje: 2021. október 20. napja 13.00-ig
Kapcsolattartó: Váraljai Anikó értékesítési manager (varaljai.aniko@budapestspas.hu

Bérbeadás fontosabb feltételei

 • Ajánlatkérő a Bérleményt műszaki leírás és alaprajz alapján bérbe adja a nyertes Ajánlattevőnek. A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá a Bérlemény felszerelése, berendezése a nyertes Ajánlattevő feladata, kötelezettsége.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a Bérleményt az MLSZ-szel közösen használja és labdarúgás céljára hasznosítja. A bérbeadás keretén belül Ajánlattevő labdarúgás oktatás, edzés és mérkőzések megtartásának céljára, utánpótlás klub üzemeltetésére hasznosíthatja a Bérleményt.
 • Minimálisan elvárt bérleti díj ajánlat: nettó 800.000 Ft + Áfa/hó. Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy az éves bérleti időszak lejárta előtt 30 nappal újratárgyalja a nyertes Ajánlattevővel a bérleti díj mértékét. A Partnerrel folytatott eredményes ártárgyalás után, a bérleti szerződés a meghatározott időtartam leteltét követően, újabb pályázati kiírás nélkül, opcionális időtartammal meghosszabbodik.
 • Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt évente minimum nettó 950.000 Ft + Áfa/elszámolási időszak összegben táborozói belépőjegyet, belépőjegyet vagy bérletet vásárol a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőbe a mindenkori érvényes jegyáron.
 • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy éves átlagra vetítve – 44 óra/hónap mértékben ingyenesen az MLSZ, illetve az MLSZ által megjelölt harmadik szervezet használatába adja a Bérleményt.
 • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy éves átlagra vetítve – 44 óra/hónap mértékben az MLSZ által megjelölt szervezetek rendelkezésére áll, az ezen szervezetek által – MLSZ által meghatározott bérleti díj ellenében.
 • A közüzemi szolgáltatások elszámolt költsége Ajánlattevőt terheli.
 • Második fordulóban Ajánlatkérő a bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni.
 • A helyszínbejárás pontos időpontjáról az Ajánlattevők írásban értesítést kapnak.
 • Az érdeklődők a pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a helyszínbejárást követő munkanap 14:00 óráig tehetik fel, elektronikus úton a varaljai.aniko@budapestspas.hu címen.

Pályázati ajánlatok benyújtásának formai követelményei

 • A magyar nyelvű pályázati ajánlatokat oldalszámozottan, oldalanként aláírva (1 eredeti, 2 másolati példány) egy darab cégjelzés nélküli zárt borítékban kell elhelyezni.
 • A borítékon kizárólag a jelige, a benyújtás pontos időpontja és bírálati sorszám szerepelhet.  Pályázati jelige: „Csillaghegyi műfüves labdarúgópálya és Klub Épület”
 • A pályázati ajánlatokat Ajánlattevő köteles lefűzött formában benyújtani.

MELEGITAL-AUTOMATÁK

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38.– kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot kíván biztosítani az üzemeltetésében lévő Fürdők területén található cca. 2 m2-es területére melegital-automaták üzemeltetésének céljára, a szerződés aláírásának napjától 1 évre terjedő határozott időtartamra vonatkozóan, amely időtartam további 1 évre meghosszabbítható.

Pályázati dokumentáció elérhetősége
Elektronikus úton az értékesites@budapestspas.hu címen 2021. szeptember 6-tól 2021. október 6-ig 13:00 óráig.

Pályázati ajánlat benyújtásának határideje és helye
Személyesen vagy postai úton a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2021. október 6. napján 13:00 óráig.

Kapcsolattartó: Papp Krisztina értékesítési manager (Telefon: +36 30 655 7731 e-mail: papp.krisztina@budapestspas.hu)

Bérbeadás fontosabb feltételei

 • Ajánlatkérő a területet a műszaki leírásnak megfelelően adja át a nyertes Ajánlattevőnek. Ajánlattevő az automaták üzemeltetéséhez szükséges munkálatokat, Ajánlatkérővel egyeztetettek szerint végezheti el, saját költségén.
 • Ajánlatkérő a kijelölt területet csak és kizárólag a Fürdővezetővel, az értékesítési és műszaki szakértőkkel egyeztetett helyen adja bérbe. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az automaták helyét a bérleti időtartam során, az esetleges fürdőben történő átrendezés esetén, a megadott alapterületet figyelembe véve változtathatja.
 • Szolgáltatás nyújtás helyszínei, fürdők:
  • Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
  • Rudas Gyógyfürdő és Uszoda
  • Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda
 • Minimálisan elvárt bérleti díj ajánlat, és helyszínek az egyes Fürdőkben, amelyre Ajánlatkérő ajánlatot vár:
FürdőCímTípusHelyeNettó bérleti díj Ft/hó összessen
kávé
Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda1146 Budapest Állatkerti krt. 9-11.1termál földszinten a kabinsornál, pont a lift mellett - jelenleg nappali korház váróban van áthelyezve.40 000 Ft
Rudas Gyógyfürdő És Uszoda1013 Budapest Döbrentei tér 9.1átjáró kádosztályhoz40 000 Ft
Lukács Gyógyfürdő és Uszoda1023 Budapest Frankel Leo u. 25-27.2rezeda folyosó és aula80 000 Ft
Összesen:160 000 Ft
 • Második fordulóban Ajánlatkérő a bérleti díjról tárgyalást kíván folytatni. (Az első forduló a bérleti díj mértékére tett ajánlatot tartalmazó pályázati dokumentáció benyújtása.)
 • Közüzemi szolgáltatásokat (víz, áram) a bérleti díj tartalmazza. A szemétszállításról a gyűjtésről saját költségére Bérlő köteles gondoskodni.
 • Helyszínbejárás: a helyszínbejárás pontos időpontjáról az Ajánlattevők írásban értesítést kapnak.
 • Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Fürdő területén készpénzmentes fizetési rendszer működik. Ajánlattevő pályázatának benyújtásával elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a készpénzes fizetés mellett a bankkártyával való fizetést is lehetővé teszi az automatákban.

PASKÁL GYÓGY ÉS STRANDFÜRDŐ

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38.– kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot kíván biztosítani az üzemeltetésében lévő Paskál Gyógy-és Strandfürdő (1141 Budapest, Egressy u. 178/F. hrsz.: 31.373/3,) területén található 19,49 m2-es vendéglátó egységére („büfé”), és egy 12 m2-es termál medencénél lévő szezonálisan üzemeltethető vendéglátó egységére („drinkbár”) 1+2 év határozott időtartamra vonatkozóan.

Pályázati dokumentáció elérhetősége
Elektronikus úton az ertekesites@budapestspas.hu címen 2021. szeptember 8-tól 2021. október 8-ig 13:00-ig.

Pályázati ajánlat benyújtásának határideje és helye
A pályázati ajánlat benyújtható postai úton vagy személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán (1034 Budapest, Szőlő u. 38).
Személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán 2021. október 8. napján 13:00-ig.

Kapcsolattartó: Papp Krisztina értékesítési manager (Telefon: +36 30 655 7731, e-mail: papp.krisztina@budapestspas.hu)

Bérbeadás fontosabb feltételei

 • Ajánlatkérő a helyiséget/területet a jelen pályázati felhíváshoz csatolt, annak részét képező műszaki leírás alapján adja át a nyertes Ajánlattevőnek. A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá felszerelése, berendezése a nyertes Ajánlattevő feladata és kötelezettsége.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a (hideg konyhás) „büfé” egységet a Fürdő nyitvatartási idejében minden nap, és a „drink bár” egységet legalább strandszezonban (hivatalos strandnyitástól- strandzárásig) üzemelteti. A drink bár üzemeltetésére lehetőség van a Fürdővezetővel és az Értékesítési osztállyal egyeztetve, a strandszezonon kívül is.
 • Minimálisan elvárt jutalékos bérleti díj ajánlat (első forduló, a pályázat benyújtásakor történő bérleti díj ajánlat), melyre Ajánlatkérő ajánlatot vár: bruttó összforgalom után 17% + ÁFA/hét.
 • Amennyiben a forgalomarányos jutalék nem éri el:
  - minden év január 1-től április 30-ig és szeptember 1-től december 31-ig 250.000 Ft + ÁFA/hó, azaz nettó kétszázötvenezer forint + ÁFA/hó összeget (bérleti díj minimum),
  - strandszezonban (május 1- augusztus 31. közötti időszakban) a 2.500.000 Ft + ÁFA, azaz kettőmillióötszázezer forint + ÁFA/strandszezon (bérleti díj minimum),
  úgy Bérlő a különbözetet, a havi elszámolás után vagy a strandszezon vége után, a Bérbeadó által a következő hó elején kiállított számlán szereplő határidőben köteles megfizetni.
 • Második fordulóban Ajánlatkérő a bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni.
 • Bérlemény megnyitásának időpontja: pályázati eljárás eredményét és a szerződéskötést követően kb. 15 nappal
 • Helyszínbejárás: a helyszínbejárás pontos időpontjáról az Ajánlattevők írásban értesítést kapnak
 • Pályázati dokumentációval, illetve a Bérleménnyel kapcsolatos kérdéseket a helyszínbejárást követő munkanap 14:00 óráig lehet írásban feltenni, amelyre írásban küldünk választ az összes Ajánlattevőnek.
 • Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatásokat biztosítja: az áram és vízfogyasztás mérőóra alapján, a fűtés és szemétszállítást átalánydíj alapján számlázandó.
 • Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Fürdő területén készpénzmentes fizetési rendszer működik. Ajánlattevő pályázatának benyújtásával elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlatkérő mindenkori szerződéses partnerével együttműködik és magára nézve kötelezően vállalja a rendszer működésének feltételeit. 

Általános szerződési feltételek bérletés területhasználati szerződésekhez


Eredményhirdetések