Keresés

Online jegyvásárlás

Pályázati felhívások

Eredményhirdetések

Pályázati felhívás  

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (1034 Budapest, Szőlő u. 38., továbbiakban: Ajánlatkérő) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot kíván biztosítani az üzemeltetésében lévő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (1023  Budapest, Frankel Leó út 25-29.) területén található mintegy 29,9 m2 -es helyiségére, a hozzá tartozó raktárakkal (67,31 m2) (továbbiakban: Bérlemény) 2022. őszétől kezdődően 1 (+1+1) év határozott időtartamra vonatkozóan vendéglátó egység üzemeltetésének céljára.

Pályázati dokumentáció elérhetősége

Elektronikus úton azcímre történő elektronikus levél megküldésével 2022. július 22-tól 2022. augusztus 24-ig.

Pályázati ajánlat benyújtásának módja és határideje

Postai úton a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 1034 Budapest, Szőlő u. 38. szám alatti székhelyére, egyidejűleg elektronikus úton az email címre.

A pályázati ajánlat benyújtható személyesen a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztályán (1034 Budapest, Szőlő u. 38.).
Hétfőtől – csütörtökig 8:00 – 16:00 óra között, pénteken, 8:00 – 14:00 óra között.
A pályázati ajánlatok benyújtási határideje: 2022. augusztus 24. 11:00-ig
Ajánlatkérő biztosítja a helyszínbejárás lehetőségét, a pályázat benyújtását megelőzően előzetes egyeztetés alapján. A helyszínbejárásra vonatkozó igényeiket az ertekesites@budapestspas.hu e-mail címen jelezhetik. A helyszínbejárásra vonatkozó igényét Ajánlattevő 2022. július 28. napján 13:00-ig óráig tudja jelezni.
Az érdeklődők a pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseiket a helyszínbejárást követő munkanap 14:00 óráig tehetik fel elektronikus úton az ertekesites@budapestspas.hu címen.

Kapcsolattartó: Váraljai Anikó értékesítési menedzser, (T.: 06-30/626-4777, E-mail:)

Bérbeadás fontosabb feltételei:

·         Ajánlatkérő a Bérleményt műszaki leírás alapján adja át a nyertes Ajánlattevőnek. A hatósági engedélyek megfelelő beszerzése, továbbá a Bérlemény felszerelése, berendezése a nyertes Ajánlattevő feladata és kötelezettsége.

·         Ajánlattevő vállalja, hogy a Bérleményt a Fürdő Ajánlatkérő által meghatározott nyitvatartási idejében üzemelteti.

·         Minimálisan elvárt jutalékos bérleti díj ajánlat (első forduló, a pályázat benyújtásakor történő bérleti díj ajánlat), melyre Ajánlatkérő ajánlatot vár:

minimum bruttó heti összforgalom után 15%+Áfa/hét.

·         Amennyiben a bérleti szerződés megkötését követően a forgalomarányos jutalék összege nem éri el a nettó 300.000,- Ft + ÁFA/hó (bérleti díj minimum) összeget, úgy Ajánlattevő a különbözetet az elszámolási időszak után, az Ajánlatkérő által kiállított számla alapján köteles megfizetni.

·         Második fordulóban Ajánlatkérő a bérleti díjról tárgyalást kíván folytatni.

·         A pályázat eredményeként „bérleti szerződés” megkötésére kerül sor, amely egyrészről a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. mint Bérbeadó, másrészről a nyertes Ajánlattevő, mint Bérlő között jön létre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a bérleti szerződéskötés általános szerződési feltételek alkalmazásával, valamint a leglényegesebb feltételekre (pl. szerződés tárgya, időtartam, bérleti díj, stb.) szorítkozó egyedi szerződés megkötésével valósul meg.

·         Ajánlattevő összesen 650.000,- Ft, bérleti díj biztosítékot köteles megfizetni.

·         A közüzemi szolgáltatások díját Ajánlatkérő számlázza a nyertes Ajánlattevő felé.

·         Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Fürdő területén készpénzmentes fizetési rendszer működik. Ajánlattevő pályázatának benyújtásával elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlatkérő mindenkori szerződéses partnerével együttműködik és magára nézve kötelezően vállalja a rendszer működésének feltételeit.

·    ·         Pályázati jelige: „Lukács Lounge büfé 2022”