Keresés

Online jegyvásárlás

Információk a Rác fürdőről

fürdőtörténet
A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG

A Rác fürdő – és Budapest világhírű fürdőkultúrája – a Gellérthegy és a Duna vonalában húzódó törésvonal mentén fakadó gyógyhatású hőforrásokra épült. A budai alsó hévizek által táplált gyógyfürdő helyén már a török kor előtt is állt fürdő.  Zsigmond király idejéből maradt fenn az első bővebb tudósítás azokról a fürdőkről, amelyek a mai Rác fürdő és Rudas fürdő helyén lehettek. 

A török hódoltság idején nyolcszögletű kupolacsarnokkal bővített helyet Kis fürdő néven említik. A fürdő mai nevét a környékre települt szerbekről, rácokról kapta, német elnevezése Raitzenbad volt. 1931-ben – Árpád-házi Szent Imre  halálának 900. évfordulója alkalmából – a hercegről nevezték el, a hatvanas években a két nevet – a szent előtag elhagyásával – egyszerre használták: Imre-(Rác)fürdő. A nyolcvanas évek óta újra a Rác fürdő nevet viseli.

1860-ban Heinrich Nepomuk János orvos tulajdonába került, aki barátja, Ybl Miklós tervei alapján tetemes költséggel olyan fürdőintézetté alakította át, amely  az egykori leírás dicsérő szavai szerint  "dísz, csín, kényelem és célszerűség tekintetében mintának vehető s amilyennel a főváros egyetlen hasonló intézete sem mérkőzhetik".

1934-ben hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították, egy év múlva a főváros tulajdonába került. Az épület a II. világháború alatt súlyosan megrongálódott, Ybl bővítése a langyos medence kivételével jórészt megsemmisült. A háborút követően a fürdőt csak 1965-ben nyitották meg, a ’60-as évek elején történt felújítás során több megmaradt, de sérült épületrészt elbontottak.

A nyolcvanas évekre a fürdő állapota egyre romlott. Felújítása 2002-ben már halaszthatatlan volt, ezért bezárták, és úgy tervezték, 2004-ben már újra igénybe veheti a nagyközönség. A környék rendezési tervének elfogadása után 2010-re befejeződött a fürdő rekonstrukciója egy szállodarész hozzáépítéssel. Az Ybl-féle átalakításokat korabeli dokumentumok alapján állították helyre, építették újjá.

Számos tulajdonosi és jogi vita miatt azonban a fürdő nem nyitott meg, hosszú évek óta zárva tart. Állapota folyamatosan romlott, sőt, veszélyessé vált, ezért az újranyitáshoz elképzelhetetlen a fürdő (újbóli) felújítása.

 


aukció
A FÜRDŐKOMPLEXUM ÚJ TULAJDONOSA A BGYH

A több mint 10 éve üresen álló, hányatott sorsú Rác fürdő 2021 tavaszán új reményt kapott, hiszen a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. mintegy 5,1 milliárd forintért árverésre bocsátotta a Rác fürdőt és a hozzá tartozó szállodaépületet.

A 2021-ben – a felszámoló által – kiírt árverési hirdetmény alapján elővásárlási jog illette meg a Magyar Államot, a Fővárosi és a Budavári Önkormányzatot, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-t (BGYH), valamint a fővárosi tulajdonú REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.-t.

A kiírás szerint a műemlékfürdő és a hotel csak egyben volt megvásárolható. A 2021. március 26-án indult árverés április 12-én zárult le. A felszámolási eljárás során a BGYH – egyedüli licitálóként – 5.088.240.000 forintos kikiáltási áron vásárolta meg a fürdőt és a hozzátartozó szállodát 2021. augusztus 4-én.

Rác Fürdő és Hotel megvásárlásának finanszírozása

Budapest Főváros Önkormányzata (Főváros) a Fővárosi Közgyűlés 1692./2020 (XII. 18.) számú határozata alapján – átmeneti, célhoz kötött finanszírozásként – 7.401.490.666 forint összegű kölcsönt biztosított a BGYH részére a Rác Fürdő és Hotel megvásárlására. Az ingatlanegyüttes fővárosi tulajdonba történő visszakerülése évek óta kinyilvánított szándéka volt az Önkormányzatnak.

A 2020. december 22-én kötött kölcsönszerződés alapján a kölcsön végső lejárata 2021. december 31. volt azzal a megjegyzéssel, hogy az épületegyüttes megszerzését követően a Főváros és BGYH a megállapodást felülvizsgálják. 
Tovább...

Rác Fürdő és Hotel megvásárlás hiteltörténete

rekonstrukció
AKTUÁLIS HELYZET

A BGYH a Rác fürdő megvásárlását követően haladéktalanul megkezdte a rekonstrukció előkészítését. A több éven át gazdátlanul állt fürdőkomplexum állaga erősen leromlott, ezért először is az épület állapotfelmérését kellett elvégezni, ezt követheti a tervezés és a tényleges felújítás, majd a fürdő újbóli megnyitása.

A Rác fürdő rekonstrukció menetének fő mérföldkövei

Penészmentesítés és fertőtlenítés
A BGYH 2021 szeptemberében kritikus állapotban vehette birtokba a fürdő- és szállodakomplexumot. Az egész épületegyüttes penészes, dohos levegőjű, egészségre veszélyes mértékben szennyezett volt. A mindent megelőző első lépésként a biztonságos munkavégzést kellett megteremteni, ez a teljes terület penész és gomba mentesítését jelentette. A felújításhoz szükséges bármilyen munkálatot – felmérést, állagmegóvást, kármentesítést, kezelhetetlen anyagok kibontását és elszállítását – csak ezt követően lehetett megkezdeni.
Az Ozone Tech Hungary Kft. 2022. március és április között elvégezte a teljes épületben a penészes burkolati elemek részleges bontását, hidegköd és ózontechnológia együttes alkalmazásával a terület penészmentesítését és fertőtlenítését.


Állagmegóvási munkák
A penészmentesítés után és azóta folyamatosan a BGYH külső szakcégek segítségével és saját karbantartó üzeme bevonásával gondoskodik az állagmegóvásról a tényleges felújítás megkezdéséig. Az épületegyüttes nem rendelkezett elektromos energiával, ezért ideiglenes vételezési pont kiépítésével kellett biztosítani a mindennemű munkavégzéshez szükséges villamos áramot. A betört üvegajtókra ideiglenesen fém nyílászárók kerültek, ezzel újra zárhatóvá téve az objektumot, melyet biztonsági őrök védenek. Folyamatos szellőztetés szükséges a penész újbóli megjelenésének megakadályozására. Az árvízi szivattyúk ismét működőképesek megelőzve a korábbi évekhez hasonló vizes károkat.