Keresés

Online jegyvásárlás

Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név (teljes név): Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Székhely: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
Postacím: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
Telefonszám: (1) 452-4500
Központi elektronikus levélcím: info@budapestspas.hu

Ügyfélszolgálat
Telefon: (1) 452-4569, 452-4570
e-mail: ugyfelszolgalat@budapestspas.hu


I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

SZMSZ (2020. április 1.)
Szervezeti ábra (2020. április 1.)


I.3. Szerv vezetőinek és egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Letöltés (2020. április 1.)


I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefax szám, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Letöltés (2016. augusztus 31.)


I.5. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai


I.6. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Letöltés (2020. május 25.)


I.7. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai


I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapítóokirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működésének engedélye


I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, szerkesztőség és kiadó neve, címe, valamint a főszerkesztő neve


I.10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Letöltés (2020. május 25.)
 

2009. évi CXXII. törvény A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2.§ (1)-(2)

NévTisztség/munkakörSzemélyi alapbér (Ft)Egyéb pénzbeli juttatásVégkielégítésre jogosító évekVégkielégítés mértékeFelmondási jogosultság kezdeteFelmondás időtartama
Borosné Szűts Ildikóvezérigazgató1.300.000prémium:személyi alapbér 40%-a0Munka Törvénykönyve szerint2020.01.293 hónap

 

Tisztség/munkakörSzemélyi alapbér (Ft)Egyéb pénzbeli juttatásVégkielégítésre jogosító évekVégkielégítés mértékeFelmondási jogosultság kezdeteFelmondás időtartama
Műszaki-üzemeltetési igazgató1.010.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2012.12.18Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2012.12.18Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint
HR igazgató1.010.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2020.04.01Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2020.04.01Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Értékesítési és marketing igazgató

1.010.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2010.11.15Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2010.11.15Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Belső szolgáltatási igazgató

1.010.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2009.04.01Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2009.04.01Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Jogi igazgató

1.010.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2010.11.22Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2010.11.22Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Gazdasági igazgató

1.010.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2020.02.04Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2020.02.04Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Legutóbb frissítve: 2020. április 1.

Felügyelőbizottság

Név TisztségMegbízási díj
Dr. Madarász Aladárfelügyelőbizottság elnökenaptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér kétszerese
Pétervári Juditfelügyelő bizottsági tagnaptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszerese
Somlyódy Csabafelügyelő bizottsági tagnaptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszerese
Orbán Gyöngyifelügyelő bizottsági tagnaptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszerese
Dr. Imre Noémifelügyelő bizottsági tagnaptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszerese
Szikra Zsoltfelügyelő bizottsági tagnaptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszerese

A mandátumok 2019. december 01. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időre szólnak.