Keresés

Online jegyvásárlás

Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név (teljes név): Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Székhely: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
Postacím: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
Telefonszám: (1) 452-4500
Fax szám: (1) 452-4501
Központi elektronikus levélcím:

Honlapja: https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/

Ügyfélszolgálat
Cím: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11.
Telefon: (1) 452-4569, 452-4570
Fax szám: (1) 452-4501
e-mail:


I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

SZMSZ  (feltöltve: 2022. december 13.)
Szervezeti ábra  (feltöltve: 2022. április 20.)


I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Szervezet és szervezeti egységek vezetői (feltöltve: 2021. július 1.)


I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefax szám, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélszolgálati vezető (feltöltve: 2023. május 15.)


I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

I.11-es pontban feltüntetve.


I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapítóokirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működésének engedélye

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, szerkesztőség és kiadó neve, címe, valamint a főszerkesztő neve

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felettes - felügyeleti szerv (feltöltve: 2023. március 2.)


2009. évi CXXII. törvény A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2.§ (1)-(2)

NévTisztség/munkakörSzemélyi alapbér (Ft)Egyéb pénzbeli juttatásVégkielégítésre jogosító évekVégkielégítés mértékeFelmondási jogosultság kezdeteFelmondás időtartama
Borosné Szűts Ildikóvezérigazgató2.200.000prémium:személyi alapbér 40%-a0Munka Törvénykönyve szerint2020.01.293 hónap

 

Tisztség/munkakörSzemélyi alapbér (Ft)Egyéb pénzbeli juttatásVégkielégítésre jogosító évekVégkielégítés mértékeFelmondási jogosultság kezdeteFelmondás időtartama
Üzemeltetési igazgató1.800.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2012.12.18Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2012.12.18Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint
HR igazgató1.800.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2020.04.01Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2020.04.01Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Értékesítési és marketing igazgató

1.800.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2010.11.15Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2010.11.15Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Műszaki igazgató

1.800.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2020.07.27Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2020.07.27Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Jogi igazgató

1.800.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2010.11.22Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2010.11.22Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Gazdasági igazgató vezérigazgató-helyettesi címhasználattal

1.980.000prémium: személyi alapbér max. 40%-a2020.02.04Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint2020.02.04Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Legutóbb frissítve: 2022. február 6.

Felügyelőbizottság (6)

NévTisztségMegbízási díjElérhetőség
Dr. Madarász Aladár Józseffelügyelőbizottság elnökehavonta a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb minimálbér kétszeresetitkarsag@budapestspas.hu
Csóti Zsomborfelügyelőbizottsági taghavonta a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb minimálbér másfélszeresetitkarsag@budapestspas.hu
Somlyódy Csabafelügyelőbizottsági tag-titkarsag@budapestspas.hu
Orbán Gyöngyifelügyelőbizottsági taghavonta a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb minimálbér másfélszeresetitkarsag@budapestspas.hu
Pintér Ferencfelügyelőbizottsági taghavonta a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb minimálbér másfélszeresetitkarsag@budapestspas.hu
Szikra Zsoltfelügyelőbizottsági taghavonta a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb minimálbér másfélszerestitkarsag@budapestspas.hu

Igazgatóság (5)

NévTisztségMegbízási díjElérhetőség
Béres Andráselnökhavonta a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb minimálbér háromszorosatitkarsag@budapestspas.hu
Borosné Szűts Ildikóigazgatósági taghavonta a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb minimálbér kétszeresetitkarsag@budapestspas.hu
Keller Zsoltigazgatósági taghavonta a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb minimálbér kétszeresetitkarsag@budapestspas.hu
Lakos Imreigazgatósági taghavonta a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb minimálbér kétszeresetitkarsag@budapestspas.hu
Lédermayer Reginaigazgatósági taghavonta a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb minimálbér kétszeresetitkarsag@budapestspas.hu

A mandátumok 2024. november 30. napjáig tartó határozott időre szólnak.