Keresés

Online jegyvásárlás

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, azadatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

SZMSZ (feltöltve: 2023. március 2.)
Alapszabály (feltöltve: 2023. március 2.)
Alapvető jogszabályok (fetöltve: 2020. május 4.)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (feltöltve: 2023. július 24.)
Adatkezelési tájékoztató toborzási és kiválasztási folyamatban résztvevők személyes adatainak kezeléséről (feltöltve: 2024. április 4.)
Adatkezelési tájékoztató bérletvásárlók személyes adatainak kezeléséről (feltöltve: 2024. április 4.)
Adatkezelési tájékoztató NEAK támogatott, valamint egyéb gyógykezelésen és a kapcsolódó klinikai, orvosi vizsgálatokon részvevők személyes adatainak kezeléséről (feltöltve: 2024. április 4.)
Adatkezelési tájékoztató jegyvásárlók személyes adatainak kezeléséről (feltöltve: 2024. április 4.)
Adatkezelési tájékoztató a Társaság ügyfélszolgálati és panaszkezelési tevékenységéhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről (feltöltve: 2024. április 4.)
Adatkezelési tájékoztató az elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásához kapcsolódó személyes adatok kezeléséről (feltöltve: 2024. április 4.)
Adatkezelési tájékoztató a szervezeti integritást sértő esemény bejelentéséhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről (feltöltve: 2024. április 4.)
Adatkezelési tájékoztató Társaság ingatlanaiba történő be- és kilépéshez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről (feltöltve: 2024. április 4.)
Adatkezelési tájékoztató üzleti partnerek személyes adatainak kezeléséről (feltöltve: 2024. április 4.)
Szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó elektronikus bejelentés (feltöltve: 2024. április 8.) - A bejelentéseket kérjük a bejelentes@budapestspas.hu e-mail címre eljuttatni.


II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda: Szolgáltatások és Árak
Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda: Szolgáltatások és Árak
Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda: Szolgáltatások és Árak
Rudas Gyógyfürdő és Uszoda: Szolgáltatások és Árak
Király Gyógyfürdő: átmenetileg zárva
Dandár Gyógyfürdő: Szolgáltatások és Árak
Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő: Szolgáltatások és Árak
Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő: Szolgáltatások és Árak
Római Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak
Pünkösdfürdői Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak
Paskál Gyógy- és Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak
Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak
Rác Gyógyfürdő: rekonstrukciós munkálatok befejezéséig zárva


II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Letöltés (feltöltve: 2023. március 2.)
A hozzáférés módját és a másolatkészítés költségeit a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatigénylésről szóló tájékoztató tartalmazza.


II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nyilvános kiadványok

Kiadvány címeTémaHozzáférés módjaÁr
Történelmi fürdők BudapestenSzéchenyi, Gellért, Rudas, Lukács, PalatinusRendezvényekingyenes
FürdőtérképekFürdők bemutatása térképpelFürdőkingyenes

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Pályázati felhívások


II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Pályázatok_2024 (legutóbb frissítve: 2024. június 18.)


II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Külső szervezetek vizsgálatai 2024 (feltöltve: 2024. április 18.)


II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő adatai (feltöltve: 2022. április 1.)
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (feltöltve: 2023. július 24.)
Közzétételi Szabályzat (feltöltve: 2023. március 21.)
Tájékoztatás közérdekű adatok igénylésének rendjéről (feltöltve: 2024. április 4.)


II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Vendégforgalom és árbevétel 2024. I. negyedév (feltöltve: 2024. május 23.)


II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2023. január 1 - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az elutasított közérdekű adatigénylések száma: 1 db


II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/ingatlan-elidegenites


II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. nem rendelkezik újrahasznosítás céljára elérhető közadatokkal.


II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. nem rendelkezik a közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekkel.


II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. nem rendelkezik a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító szerződéssel.


II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege  

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.


II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető, ezért nem áll rendelkezésre.