Keresés

Online jegyvásárlás

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint aszervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, azadatvédelmi és adatbiztonsági szabályzathatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok (2020. május 4.)

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (Legutóbb frissítve: 2021. február 15.)

Adatkezelési tájékoztató (Legutóbb frissítve: 2021. február 15.)

Adatkezelési tájékoztató az álláspályázatokra jelentkezők személyes adatainak adatkezeléséről (2021. január 11.)

Szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó elektronikus bejelentés (2021. április 1.) - A bejelentéseket kérjük a bejelentes@budapestspas.hu e-mail címre eljuttatni.

Adatkezelési tájékoztató szervezeti integritást sértő esemény bejelentéséhez (2020. november 4.)

SZMSZ (2021. július 1.)


II.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott szolgáltatások megnevezése, tartalma, a szolgáltatások igénybevételének rendje, a szolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda: Szolgáltatások és Árak

Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda: Szolgáltatások és Árak

Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda: Szolgáltatások és Árak

Rudas Gyógyfürdő és Uszoda: Szolgáltatások és Árak

Király Gyógyfürdő: Szolgáltatások és Árak

Dandár Gyógyfürdő: Szolgáltatások és Árak

Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő: Szolgáltatások és Árak

Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő: Szolgáltatások és Árak

Római Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak

Pünkösdfürdői Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak

Paskál Gyógy- és Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak

Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak


II.3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Letöltés (Legutóbb frissítve: 2016. augusztus 30.)


II.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nyilvános kiadványok

Kiadvány címeTémaHozzáférés módjaÁr
Történelmi fürdők BudapestenSzéchenyi, Gellért, Rudas, Lukács, PalatinusRendezvényekingyenes
FürdőtérképekFürdők bemutatása térképpelFürdőkingyenes

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Pályázati felhívások


II.6. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Pályázatok eredményei (folyamatos)
2020. január 1. és 2021. július 31. között a pandémiás helyzetre való tekintettel Társaságunk új pályázatokat nem indított.


II.7. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (2013. szeptember 30.)

Fogyasztóvédelmi vizsgálatok (2013. szeptember 30.)

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nek nincs folyamatban lévő ügye a fogyasztóvédelmi hatósággal, illetve 2014-ben és 2015-ben nem történt elmarasztalás.

2015. évi vizsgálatok (2016. augusztus 30.)

2016. évi vizsgálatok (2020. szeptember 18.)

2017. évi vizsgálatok (2020. szeptember 18.)

2018. évi vizsgálatok (2020. szeptember 18.)

2019. évi vizsgálatok (2020. szeptember 18.)

Éves energiagazdálkodási jelentés (2019) (2020. május 20.)

2020. évi vizsgálatok (2020. szeptember 18.)


II.8. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő (Legutóbb frissítve: 2020. július 31.)

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (Legutóbb frissítve: 2021. február 15.)

Közzétételi Szabályzat (2020. július 15.)

Tájékoztatás közérdekű adatok igénylésének rendjéről (2021. szeptember 21.)


II.9. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jelentés a fürdők forgalmáról (2015) (2016. július 12.)

Fürdők forgalma (2016) (2018. június 7.)

Fürdők forgalma (2017) (2018. június 7.)

Fürdők forgalma (2018-2019) (2020. június 2.)


II.10. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2015. január 1. - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az elutasított közérdekű adatigénylések száma: 0 db
2016. január 1. - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az elutasított közérdekű adatigénylések száma: 0 db
2017. január 1. - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az elutasított közérdekű adatigénylések száma: 0 db


II.11. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-


II.12. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

-


II.13. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/szervezeti-szemelyzeti-adatok


II.14. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. nem rendelkezik újrahasznosítás céljára elérhető közadatokkal.


II.15. A 14. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. nem rendelkezik a közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekkel.


II.16. A 14. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető.


II.17. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető.


II.18. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölés

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. nem rendelkezik a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító szerződéssel.


II.19. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege  

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető.

Pályázatok

Sikeresen zárultak a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramjai (2013. szeptember 30.)

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt a Társadalmi megújulás Operatív Program TÁMOP 6.1.2 pályázat megvalósítása során, 8.362.925 Ft támogatási összegben részesült, mellyel támogatja a BGYH dolgozóinak egészségre nevelő és szemléletformáló programokon való részvételét 2011. február 15-től 2011. október 15 között.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. HEFOP-3.4.1-08/1 pályázat megvalósítása során 24.300.000 Ft támogatási összegben részesült, az Európai Unió által társfinanszírozott projektbe