Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó,a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint aszervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, azadatvédelmi és adatbiztonsági szabályzathatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Érdekmérlegelési teszt

Adatkezelési tájékoztató

SZMSZ


II.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Széchenyi Fürdő: Szolgáltatások és Árak

Gellért Fürdő: Szolgáltatások és Árak

Lukács Fürdő: Szolgáltatások és Árak

Rudas Fürdő: Szolgáltatások és Árak

Király Fürdő: Szolgáltatások és Árak

Dandár Fürdő: Szolgáltatások és Árak

Csillaghegyi Fürdő: Szolgáltatások és Árak

Dagály Fürdő: Szolgáltatások és Árak

Palatinus Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak

Római Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak

Pünkösdfürdői Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak

Paskál Strandfürdő: Szolgáltatások és Árak


II.3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Letöltés


II.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nyilvános kiadványok

Kiadvány címe

Téma

Hozzáférés módja

Ár

Budapest Fürdőváros

(magyar, angol, német, francia, olasz, spanyol orosz, kínai)

A BGYH Zrt. által üzemeltett fürdők, standok bemutatása

Fürdőkben

ingyenes

Széchenyi Baths and Swimming Pools

A fürdő bemutatása

Széchenyi Fürdőben

ingyenes

St. Gellért Thermal Baths and Swimming Pool

A fürdő bemutatása

Gellért Fürdőben

ingyenes


II.5. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/aktualis


II.6. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Letöltés

2016. évi pályázatok


II.7. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Fogyasztóvédelmi vizsgálatok

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nek nincs folyamatban lévő ügye a fogyasztóvédelmi hatósággal, illetve 2014-ben és 2015-ben nem történt elmarasztalás.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság


II.8. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat - 1. sz. melléklet

Adatkezelési szabályzat - 2.a. sz. melléklet

Adatkezelési szabályzat - 2.b. sz. melléklet

Adatkezelési szabályzat - 3. sz. melléklet

Közzétételi szabályzat


II.9. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jelentés a fürdők forgalmáról (2015)

Fürdők forgalma (2016)

Fürdők forgalma (2017)


II.10. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2015. január 1. - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az elutasított közérdekű adatigénylések száma: 0 db
2016. január 1. - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az elutasított közérdekű adatigénylések száma: 0 db
2017. január 1. - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az elutasított közérdekű adatigénylések száma: 0 db


II.11. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-


II.12. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

-


II.13. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/szervezeti-szemelyzeti-adatok


II.14. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. nem rendelkezik újrahasznosítás céljára elérhető közadatokkal.


II.15. A 14. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. nem rendelkezik a közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekkel.


II.16. A 14. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető.


II.17. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető.


II.18. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölés

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. nem rendelkezik a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító szerződéssel.


II.19. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege  

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. esetében nem értelmezhető.

Pályázatok

Sikeresen zárultak a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramjai

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt a Társadalmi megújulás Operatív Program TÁMOP 6.1.2 pályázat megvalósítása során, 8.362.925 Ft támogatási összegben részesült, mellyel támogatja a BGYH dolgozóinak egészségre nevelő és szemléletformáló programokon való részvételét 2011. február 15-től 2011. október 15 között.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. HEFOP-3.4.1-08/1 pályázat megvalósítása során 24.300.000 Ft támogatási összegben részesült, az Európai Unió által társfinanszírozott projektbe